Ontwikkelingen in de Oekraïne


Het Comité volgt de ontwikkelingen met Rusland en de Oekraïne nauwlettend en informeert hierover in zowel deze nieuwsbrief als in directe emailberichten aan de leden.

Voorstel Europese Commissie rapporteren van voorraden 
Er is nog geen duidelijkheid over hoe het voorstel van de Europese Commissie m.b.t. rapportage van private voorraden granen, rijst en producten van oliehoudende zaken eruit komt te zien, waarover in een eerdere nieuwsbrief ook bericht is. Doel is om vanwege de Oekraïne crisis beter zicht te verkrijgen over voorraden. Het Comité heeft over het voorstel contact gehad met het Ministerie van LNV en o.a. vragen gesteld over wat precies een private voorraad is, per wanneer er gerapporteerd zou moeten worden en hoe vaak en tot wanneer deze verplichting gaat gelden.   

Uitzondering op toegang schepen onder Russische vlag 
Vanaf 16 april jl. is het verboden om schepen die geregistreerd staan onder de Russische vlag, toegang te verlenen tot EU-havens. De uitzondering die hierop gemaakt kan worden door de bevoegde autoriteiten is indien het 'agricultural and food products, including wheat and fertilisers whose import, purchase and transport is allowed under this regulation'. Het Comité heeft aan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Oekraïne loket) de vraag voorgelegd welke autoriteiten bedoeld worden. De RVO heeft (na overleg met het Ministerie van I&W) laten weten dat dit nog niet (in)geregeld is, maar op korte termijn een reactie te verwachten zal zijn. Een vergelijke situatie doet zich voor m.b.t. vrachtwagen van bedrijven uit Rusland.  


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Inbreng voor NVWA toekomstverkenning diervoeder


Het Comité is een van de genodigde organisaties voor de workshop die de NVWA op 13 mei a.s. organiseert over een toekomstverkenning diervoeder. Vragen die de NVWA aan de orde wil stellen zijn o.a. welke ontwikkelingen zijn er die de diervoedersector en - keten beïnvloeden tot 2035 en wat betekenen die ontwikkelingen voor de sector?  Graag stemt Het Comité de inbreng met haar leden af, vandaar dat zij op maandag 9 mei a.s. om 16.00 uur een online overleg hierover gepland heeft. Mocht jij en/of een collega hieraan willen deelnemen, meld je dan aan bij cvg@graan.com.


 

Publieke consultatie NBT/NGT wetgeving

Het Comité wilt u informeren dat de Commissie afgelopen vrijdag een openbare raadpleging heeft gelanceerd voor de effectbeoordeling van een wetgeving voor planten die zijn geproduceerd met bepaalde nieuwe genomische technieken. 
Lees meer op het ledengedeelte van onze website.


 

Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF15)

Volgende week vind het 15e overleg van het Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) plaats (klik hier voor alle stukken en agenda). De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal forum waaraan door 186 landen en 1 organisatie (Europese Unie) wordt deelgenomen. Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen. De CCCF stelt specifiek maximumgehalten of richtwaarden op voor contaminanten en natuurlijk voorkomende toxische stoffen in levensmiddelen en diervoeders. Lees meer...


 


Verenigingszaken

Seminar over Upcoming Challenges for supply chains and sustainability 18 mei

Op woensdagmiddag 18 mei a.s. organiseert Het Comité het (Engelstalige) seminar over "the upcoming challenges for supply chains and sustainability", met als hoofdonderwerp het recente EC-voorstel voor deforestation free supply chains.

Bekijk hier het volledige progamma van het seminar.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

Het Comité kijkt uit naar jullie komst op de 18e mei in het WTC Rotterdam. 

Netwerk event 'Logistiek: de verbindende schakel'

Logistiek: de verbindende schakel.
Zo luidt de titel van het Netwerkevent dat Het Comité en Nevedi op dinsdag 31 mei a.s. in Utrecht tijdens de Victam beurs organiseren.

Een dag vol interessante sprekers onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier. Uiteraard is er ook ook voldoende gelegenheid om tijdens de lunch en/of de afsluitende borrel met elkaar te netwerken en de beurs te bezoeken. Het evenement vindt plaats in in de jaarbeurs in Utrecht en is bestemd voor leden van Het Comité en voor leden en donateurs van Nevedi.

De kosten voor deelname bedragen € 85,- per persoon (excl. BTW), inclusief lunch en drankjes. Aanmelden is mogelijk via het registratieformulier op de website van VICTAM 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022


 • 17-18 mei
  Internationale bijeenkomst Coceral en GAFTA
 • 31 mei
  Netwerkevent Het Comité en Nevedi
 • 7 juli
  ALV /  Midsummer Trade Reception (ism NOFOTA)
 • 17 november 
  Jaardiner


 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief