Ontwikkelingen in de Oekraïne


Het Comité volgt de ontwikkelingen met Rusland en de Oekraïne nauwlettend en informeert hierover in zowel deze nieuwsbrief als in directe emailberichten aan de leden.

Uitzondering op toegang schepen onder Russische vlag 
Vanaf 16 april jl. is het verboden om schepen die geregistreerd staan onder de Russische vlag, toegang te verlenen tot EU-havens. De uitzondering die hierop gemaakt kan worden door de bevoegde autoriteiten is indien het 'agricultural and food products, including wheat and fertilisers whose import, purchase and transport is allowed under this regulation'. Inmiddels heeft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) laten weten dat op korte termijn hiervoor een openbaar loket wordt ingeregeld, waar de beschikking aangevraagd kan worden om een NL haven in te varen en ook weer uit te varen. Afspraken hierover zijn afgestemd met de Belgische collega's.  Mochten er al vragen zijn, dan graag contact opnemen met Caroline Emmen (c.emmen@graan.com). Zodra het openbaar loket is ingericht, wordt deze informatie gedeeld. 

Verzoeken om verhoging MRL's voor mais 
Uit contacten met de Ministeries van LNV is duidelijk dat de risico's studies die in opdracht van het Ministerie door het CBTG, RIVM en WFSR zijn uitgevoerd om de diervoederveiligheid te bekijken, inmiddels zijn afgerond. Het wachten is nu op het besluit van de Minister van Landbouw in deze. Het verzoek om verhoging van MRL's voor zonnebloempitten ligt (nog) bij het Ministerie van VWS.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Werkgroep voedsel- en diervoederveiligheid

Op vrijdag 10 juni organiseert Het Comité de volgende werkgroep voedsel- en diervoederveiligheid. Tijdens de eerste werkgroep vergadering in maart is besproken hoe we vanuit Het Comité de werkgroep willen vormgeven en dat de input van onze leden hiervoor ook essentieel is. De werkgroep vormt daarmee ook het vaste aanspreekpunt voor consultaties, het opvragen van data en het afstemmen van actuele onderwerpen. Onderwerpen die afgelopen vergadering aanbod kwamen waren o.a. de aankomende vergaderingen van Coceral, het nieuwe beleid voor het toepassen van de meetonzekerheid, pesticiden en contaminanten. Daarbij gaf Odette van Mackelenbergh nog een korte demonstratie van de nieuwe tool ‘Pesticide residue risk assessment tool for footnote 1 products’. 

Aanmelden voor deze werkgroep kan nog steeds. Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Astrid klein Breteler (a.kleinbreteler@graan.com) of Sanneli Kingma (s.kingma@graan.com).


 

Het Comité organiseert werkbezoek voor NVWA

Medio juni organiseert Het Comité het werkbezoek voor inspecteurs van de NVWA, dat eerder vanwege de COVID-maatregelen geen doorgang kon vinden. Tijdens het bezoek zullen de NVWA-inspecteurs o.a. door experts uit de praktijk geïnformeerd worden over de internationale grondstoffenhandel, over monsterafname en over de logistiek rond op- en overslag (op locatie). 


 


Seminar over Upcoming Challenges for supply chains and sustainability 18 mei

Op woensdagmiddag 18 mei a.s. organiseert Het Comité het (Engelstalige) seminar over "the upcoming challenges for supply chains and sustainability", met als hoofdonderwerp het recente EC-voorstel voor deforestation free supply chains. De spreker namens de Europese Commissie is definitief ingevuld door de heer Torres van DG ENVI. 

Bekijk hier het volledige progamma van het seminar.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

Het Comité kijkt uit naar jullie komst op de 18e mei in het WTC Rotterdam. 
Verenigingszaken

Aminola als nieuw lid toegetredenHet Comité verwelkomt als nieuw lid van de vereniging Aminola www.aminola.com. Aminola biedt plantaardige ingrediënten aan voor levensmiddelen, diervoeding en industriële toepassingen. Het Comité kijkt uit naar de samenwerking met het team van Dick van Beek.


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022


 • 17-18 mei
  Internationale bijeenkomst Coceral en GAFTA
 • 31 mei
  Netwerkevent Het Comité en Nevedi
 • 7 juli
  ALV /  Midsummer Trade Reception (ism NOFOTA)
 • 17 november 
  Jaardiner


 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief