Deze week is Het Comité gastvrouw voor COCERAL

Het Comité is er trots op om deze week de Europese organisatie COCERAL te mogen ontvangen. Van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei vinden de COCERAL bijeeenkomsten plaats in het WTC te Rotterdam. Op woensdagmiddag wordt de ontvangst afgesloten met het seminar "The upcoming challenges for the suplly chains and sustainability" dat Het Comité heeft georganiseerd, met als hoofdthema het EC-voorstel voor 'deforestation free supply chains'.


 

Ontwikkelingen in de Oekraïne


Het Comité volgt de ontwikkelingen met Rusland en de Oekraïne nauwlettend en informeert hierover in zowel deze nieuwsbrief als in directe emailberichten aan de leden.

Verzoeken om verhoging MRL's voor mais afgewezen
Eind vorige week is Het Comité telefonisch door het Ministerie van LNV geïnformeerd over het verzoek m.b.t. de MRL's voor mais in diervoeder. Uit de risico's studies (uitgevoerd door het CBTG, RIVM en WFSR) is voor het ministerie gebleken dat slechts voor twee stoffen er geen sprake behoeft te zijn van een veiligheidsrisico. Mede op grond van deze veiligheidsanalyse en de inschatting dat een urgente situatie ontbreekt, is de minister geadviseerd om het verzoek tot verhoging van de MRL's niet te honoreren. De minister van LNV heeft conform dit advies besloten.

Het Comité zal, aan de hand van de nog te ontvangen schriftelijke toelichting, zich met de andere organisaties beraden of, en zo ja welke, acties nog ondernomen kunnen worden. 

EC-voorstel rapportagaes van private voorraden granen, rijst, (oliehoudende) zaden 
Deze week neemt Het Comité deel aan overleg met het Ministerie van LNV over het voorstel van de Europese Commissie inzake rapportages van (maandelijkse) private voorraden granen, rijst, producten van oliehoudende zaden en gecertificeerde zaden. Naar verwachting zal op korte termijn de Commissie een definitief besluit hierover publiceren. In het laatste voorstel dat nu voorligt zijn een flink aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerste oorspronkelijke tekst, waarmee de implementatie door lidstaten en marktdeelnemers moet worden vergemakkelijkt. Inwerking treding wordt juli 2022. Uitgebreide informatie wordt na het overleg van donderdag gedeeld.


 


Verenigingszaken

Seminar Upcoming Challenges for the suplly chains and susatinability

A.s. woensdagmiddag 18 mei organiseert Het Comité het seminar "Upcoming Challenges for the suplly chains and sustainability" in het WTC te Rotterdam. In het bijzonder komt het EC-voorstel voor 'Deforestation free supply chains' aan de orde. Gastsprekers zijn Diego Torres (DG ENVI) en Evelyn Geurtsen (Minsterie LNV). In het panel hebben zitting Hugo Byrnes (AholdDelhaize), Bas Geerts (Cefetra Group) en Seline Meijer (WWF Nederland). De discussie wordt geleid door Jaine Chisholm Caunt (GAFTA). 

Aanmelden kan nog bij het secretariaat van Het Comite: cvg@graan.com


 

Arbitrage bijeenkomst 15 september a.s. van Het Comité en NOFOTA

Op donderdagmiddag 15 september organiseren Het Comité en NOFOTA een arbitragebijeenkomst in Rotterdam. De bijeenkomst is bedoeld voor arbiters van beide organisaties én voor leden die geinteresseerd zijn om arbiter te worden. In het programma wordt door experts (juridische) tekst en uitleg gegeven over arbitrage, mede aan de hand van verschillende casusposities. Mocht je geïnteresserd zijn in deelname, reserveer dan alvast de datum in je agenda. 


 

Logistiek: De verbindende schakel 31 mei a.s.

Het Comité van Graanhandelaren en Nevedi organiseren op dinsdag 31 mei a.s. het gezamenlijke netwerkevent met als titel "Logistiek; De verbindende schakel". 

Logistieke innovaties gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de uitdagingen waar men in (o.a.) de diervoederketen mee te maken heeft.
Op dinsdag 31 mei organiseren Het Comité van Graanhandelaren en Nevedi het jaarlijkse netwerkevent daarom over dit thema, waarbij tal van sprekers dit onderwerp belichten. 

Dit evenement wordt georganiseerd tijdens Victam International en zowel leden als niet-leden van Het Comité en/of Nevedi kunnen deelnemen aan deze netwerk bijeenkomst via het registratieformulier op de website van VICTAM

 

Handelsbemiddeling: Italiaans biologisch bedrijf zoekt capaciteit voor persen van zaden in regio Rotterdam

Een Italiaanse firma zoekt in de Rotterdamse regio een bedrijf dat hun biologische zaden kan persen. Ze hebben besloten deze activiteit van Italië naar Rotterdam te verplaatsen. De Rotterdams haven wordt de kernlocatie voor hun import en export van biologische zaden en producten. De basisproducten komen uit verschillende landen in Europa, China en Afrika. De afnemers zitten in verschillende Europese landen en recentelijk is een eerste contract op de Amerikaanse markt gesloten. De betreffende firma wil de enorme groei van omzet de komende jaren met kracht voortzetten en is, naast Nederland, ook actief in Denemarken en Duitsland en maakt daarbij gebruik van een grote opslagfaciliteit in Meppel.

Welk bedrijf in de regio Rotterdam heeft de capaciteit en interesse om de genoemde werkzaamheden uit te voeren. U kunt de contactgegevens opvragen via het secretariaat madelon.bastemeijer@graan.com


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022


 • 17-18 mei
  Internationale bijeenkomst Coceral en GAFTA
 • 31 mei
  Netwerkevent Het Comité en Nevedi
 • 7 juli
  ALV /  Midsummer Trade Reception (ism NOFOTA)
 • 15 september 
  Arbitrage seminar (ism NOFOTA)
 • 17 november 
  Jaardiner


 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief