Ontwikkelingen in de Oekraïne


Het Comité volgt de ontwikkelingen met Rusland en de Oekraïne nauwlettend en informeert hierover in zowel deze nieuwsbrief als in directe emailberichten aan de leden.

EC-voorstel rapportages van private voorraden granen, rijst, (oliehoudende) zaden 
Vorige week heeft de Europese Commissie op 20 mei haar beslissing rond maandelijkse rapportages private voorraden granen, oliehoudende zaden en rijst gepubliceerd. Doel is het beter monitoren van de voorraden met het oog op de huidige hoge prijzen en de waargenomen onzekerheden over toevoer van grondstoffen. Het Comité heeft met MVO en Nevedi overleg gevoerd met het Ministerie van LNV over de invulling van deze registraties. Hierbij is o.a. de zorg uitgesproken over de onduidelijkheden in deze maatregelen en de gevoeligheid van deze gegevens voor de markt. Aan de uitwerking van de maatregel wordt door de Europese Commissie gewerkt in zgn. technische fiches. Op korte termijn hebben Het Comité, MVO en Nevedi hierover opnieuw overleg met het Ministerie van LNV.

Klik hier voor de publicatie.

Solidarity lanes for Ukraine 
Zowel tijdens de bestuursvergadering als de Algemene Ledenvergadering van COCERAL is vorige week gesproken over de zgn. 'solidarity lanes' en het 'matchmaking platform' uit de publicatie van de Europese Commissie, bedoeld om de Oekraïne te helpen bij de export van agrarische goederen. Aan de orde kwamen o.a. het vergroten van de transportcapaciteit (hetgeen ernstig beperkt wordt door de blokkades over zee), het bespoedigen van douane- en overige formaliteiten bij grensposten en (alternatieve) opslag mogelijkheden. 

Klik hier voor de publicatie.


 
Verenigingszaken

Ontvangst COCERAL in Rotterdam en seminar over deforestation

Op 16, 17 en 18 mei was Het Comité gastvrouw voor de jaarlijkse vergaderingen van de Europese organisatie COCERAL in het WTC Rotterdam. Deze ontvangst werd afgesloten met het seminar ''Upcoming Cahllenges for the supply chains and sustainability' met als hoofdthema het EC-voorstel voor 'Deforestation free supply chains', waarin zowel de Europese Commissie als het Ministerie van LVN de laatste stand van zaken met betrekking tot dit voorstel toelichtten, gevolgd door een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit de handel, detailhandel en een NGO. 

Het Comité kijkt terug op drie geslaagde en interessante dagen, waarbij het bijzonder plezierig was dat deelnemers elkaar na 1-2 jaar weer fysiek konden ontmoeten.
 

Midsummer Handelsreceptie - donderdag 7 juli a.s.Op donderdag 7 juli a.s. organiseren Het Comité en NOFOTA gezamenlijk de Midsummer Handelsreceptie in de prachtige balzaal van het Wereldmuseum (Willemskade 25 in Rotterdam). Deze receptie heeft een extra feestelijk tintje in verband met ons 150-jarig jubileum.
Zowel leden van Het Comité als van NOFOTA zijn tussen 17.00 - 19.00 uur van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar op het jubileumjaar te toosten.
Wilt u zich uiterlijk 1 juli as. hier aanmelden om deel te nemen aan de receptie.

Graag verwelkomen wij u op donderdag 7 juli a.s


 

Netwerk event 'Logistiek: de verbindende schakel' U kunt zich nog aanmelden!

U kunt zich nog aanmelden voor het netwerk event 'Logistiek: de verbindende schakel'dat Het Comité en Nevedi op dinsdag 31 mei a.s. in Utrecht tijdens de Victam beurs organiseren.De kosten voor deelname bedragen € 85,- per persoon (excl. BTW), inclusief lunch en drankjes. Aanmelden is mogelijk via het registratieformulier op de website van VICTAM 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Monitoring anorganisch arseen in diervoeders

De Europese Commissie heeft een Aanbeveling gepubliceerd waarin lidstaten opgeroepen worden om de aanwezigheid van anorganisch arseen in bepaalde diervoeders te monitoren. De analyseresultaten worden gedeeld met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). In de aanbeveling worden o.a. luzernemeel, bietenpulp en palmpitschilfers genoemd. Hier vindt u de Aanbeveling voor meer informatie. 


 

SecureFeed wijzigt de landindeling Aflatoxine B1 voor Oekraïne

 

SecureFeed heeft de landenindeling Aflatoxine voor Oekraïne gewijzigd van LAAG naar MIDDEN. Hiermee wijkt de landenindeling van SecureFeed af van GMP+. SecureFeed meldt dat er binnen de monitoring van SecureFeed verhoogde waarden Aflatoxine B1 zijn gevonden in maïs met oorsprong Oekraïne. De wijziging geldt per 23 mei 2022. Klik hier voor meer informatie.


 

Mycotoxin report 2021 van COCERAL
COCERAL heeft het Mycotoxin report van 2021 gepubliceerd. Het tweejaarlijkse rapport benadrukt de tol van distributeurs en handelaren bij het voorkomen en beheersen van mycotoxinen. Mycotoxinen zijn een zorg voor de voedsel- en diervoederveiligheid en het is daarom essentieel om een overzicht te hebben van de beheersmaatregelen die door de graanhandelaren worden toegepast. Dit rapport ondersteunt de belangenbehartiging van COCERAL. Klik hier om het persbericht van COCERAL te lezen met bijgevoegd het rapport.


 
Thema’s / onderwerpen

Grains Crop forecast 2022

COCERAL presenteerde tijdens een van de vergaderingen afgelopen week de tweede grain crop forecast voor 2022 voor de EU 27+UK.  De totale forecast is 305.6 miljoen ton, iets meer dan de 304.5 miljoen ton forecast uit december maar iets lager dan de oogst uit 2021 (307.3 miljoen ton).


 


Tweetal inspiratiebijeenkomsten van LNV over milieu impact metingen

Op donderdagochtend 9 juni organiseert het Ministerie van LNV een hybride kennismakingsbijeenkomst over de meting van milieu impact. De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven, leveranciers, afnemers en brancheorganisaties in de diverse voedselketens in het kader van het werk van de Subwerkgroep Footprint (waarin ook Het Comité vertegenwoordigd is), als onderdeel van de werkgroep voedsel binnen het Nederlandse Klimaatoverleg Landbouw en Landgebruik. Voor meer info klik hier. Aanmelden via secretariaatPAV@minlnv.nl

Op donderdagochtend 16 juni a.s. organiseert het Ministerie van LNV een hybride inspiratiebijeenkomst over de meting van milieu impact via Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs), bedoeld voor bedrijven en organisaties uit de hele voedselketen en geadviseerd in het kader van het Klimaat akkoord. Doel van de bijeenkomst is om bedrijven en organisaties die al ervaring hebben opgedaan met het meten van milieu impact van voedselproducten in de diverse voedselketens te inspireren om te werken aan harmonisatie van rekenregels, zodat uitkomsten van meting van milieu impact uiteindelijk reproduceerbaar, vergelijkbaar en verifieerbaar worden. Hiervoor biedt het Product Environmental Footprint (PEF) Framework van de EC een kader.  Voor meer info en aanmelden via deze link.


 

Agenda 2022

 • 31 mei
  Netwerkevent Het Comité en Nevedi
 • 7 juli
  ALV /  Midsummer Trade Reception (ism NOFOTA)
 • 15 september 
  Arbitrage seminar (ism NOFOTA)
 • 17 november 
  Jaardiner


 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief