Ontwikkelingen in de Oekraïne


Het Comité volgt de ontwikkelingen met Rusland en de Oekraïne nauwlettend en informeert hierover in zowel deze nieuwsbrief als in directe emailberichten aan de leden.

Toelichting op afwijzing verzoek om tijdelijke MRL's
Van het Ministerie van LNV is aansluitend op het eerdere telefonische bericht nu ook de schriftelijke uitleg ontvangen m.bt. de afwijziging van tijdelijke MRL's. Naar het verzoek om een tijdelijke verhoogde MRL voor een 9-tal pesticiden die gevonden kunnen worden in mais uit Argentinië, Brazilië en Servië is gekeken door de WFSR, Ctbg en het RIVM. Aan deze instituten is gevraagd om advies over het risico voor het doeldier en het risico voor de dierlijke producten. Slechts 2 van de aangepaste MRL's (Lambda-Cyhalothrin en Tetraconazole) krijgen een positief advies. De andere MRL's krijgen een negatief advies omdat zij leiden tot overschrijving van de MRL's van dierlijke producten (en daarmee risico voor de volkgsgezondheid) of tot een mogelijke risico v oor de dieren die deze mais consumeren. Omdat er bij LNV geen concrete signalen zijn dat zonder acceptatie van de mais uit de genoemde herkomstlanden de voedselzekerheid in het gedrang komt, is besloten geen uitzondering te maken. Naar verwachting ontvangt Het Comité binnenkort de risico-studies van genoemde drie instituten.

Wekelijkse COCERAL crisisoverleg Oekraïne 
In het crisisoverleg van COCERAL van vorige week is vooral gesproken over de EC-communication m.b.t. 'solidarity lanes' en de (on)mogelijkheden om extra opslag te creëeren in de EU en rond de grenzen met Oekraïne. Tevens is aan de orde geweest het gebrek aan coördinatie m.b.t. het (extra) railvervoer en de (onnodige) vertragingen als gevolg van controle op documenten bij o.a. de Roemeense grenzen. COCERAL blijft in de contacten met verschillende DG's hiervoor nadrukkelijk aandacht vragen.  


 
Verenigingszaken

Goed bezocht Netwerkevent van Het Comité en Nevedi over logistiek


Vorige week dinsdag organiseerden Het Comité en Nevedi het gezamenlijke Netwerkevent met als thema Logistiek. Een goed bezocht event waarbij verschillende sprekers (Adriaan Zeiliemaker, Dirk-Jan de Bruijn, Hugo du Mez, Femke Brenninkmeijer, Rob Aarse, Berend Lensen en Huub Fransen) hun kijk gaven op de vraag of logistiek in relatie tot duurzaamheid vooral als kostenpost of als meerwaarde bezien wordt. Een vraag die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne alleen maar aan urgentie heeft gewonnen. Voorzitter Jan Willem (Het Comité) en directeur Henk Flipsen( Nevedi) voorzagen elke inleiding van commentaar en vragen, onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier. Lees hier verder het nieuwsbericht.
 

Aanmelden Cursus Graanhandel 2022-2023

De huidige cursus is bijna afgerond en het is weer mogelijk om in te schrijven voor de nieuwe Cursus Graanhandel, die op woensdag 7 sepember a.s. van start gaat.
Voor informatie over de cursus of om in te schrijven, klik hier.


 

Algemene Ledenvergadering 7 juli a.s. voorafgaand aan Midsummer Trade ReceptionZoals al eerder aangeven zal de Algemene Ledenvergadering van Het Comité plaatsvinden op 7 juli a.s. in het Wereldmuseum te Rotterdam, voorafgaand aan de Midsummer Trade Reception die aansluitend plaats zal vinden. Als gastspreker is Jouke Knol tijdens de ALV aanwezig. De heer Knol, strategisch adviseur Green Deal en projectleider Farm to Fork bij het Ministerie van LNV, zal de laatste stand van zaken m.b.t. de Green Deal en de Farm to Fork strategie toelichten. Het bijwonen van de ALV is voorbehouden aan leden van Het Comité.


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022


  • 7  juli
    ALV /  Midsummer Trade Reception (ism NOFOTA)
  • 15 september
    Arbitragebijeenkomst
  • 17 november
    Jaardiner


 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief