Ontwikkelingen in de Oekraïne


Het Comité volgt de ontwikkelingen met Rusland en de Oekraïne nauwlettend en informeert hierover in zowel deze nieuwsbrief als in directe emailberichten aan de leden.

Zesde pakket sancties tegen Rusland (incl. bietenpulp)
Het Comité heeft recent het Ministerie van LNV op het onverklaarbare verschil gewezen tussen het 5e en 6e sanctiepakket tegen Rusland en de overgangstermijn die daarbij gehanteerd wordt. Aanleiding is de opname van 'bieten-pulp' aan de lijst van producten en de gehanteerde overgangstermijn waarop bieten-pulp importeurs niet hebben kunnen anticiperen. Het Comité heeft niet de inhoud en het doel van het sanctiepakket ter discussie gesteld. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Caroline Emmen (c.emmen@graan / mob: 0652 454940).


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Beleidsmaatregel: melden binnen 4 uur

Per 1 juli 2022 treed de nieuwe beleidsmaatregel in werking die betrekking heeft op de meldsnelheid bij de NVWA wanneer er sprake is van een overschrijding van bijvoorbeeld een pesticide residu of contaminant. 

Met deze beleidsregel worden termen zoals ‘onmiddellijk’, ‘onverwijld’ en ‘snel’ zoals die zijn genoemd in de Algemene Levensmiddelenverordening en uitvoeringsverordening (EU) 931/2011 nader ingevuld.

In juni van het vorige jaar hebben Het Comité en andere organisaties gereageerd op een consultatie vanuit de NVWA, VWS en LNV over deze meldplicht binnen 4 uur. In die reacties is toen uitgebreid aandacht besteed aan diverse praktijksituaties waarin melden binnen 4 uur niet mogelijk en/of lastig zou zijn. De NVWA is op de hoogte dat de snelheid waarmee de gevraagde informatie kan worden geleverd per geval kan verschillen. Het gaat er dan ook om dat de melding wordt gedaan zodra er kennis is van een overschrijding (dat wil zeggen binnen 4 uur) en zoveel mogelijk informatie wordt aangeleverd. Een dossier mag later aangevuld worden.

De NVWA is nadrukkelijk verzocht dit in haar communicatie toe te lichten. Op 1 juli 2022 wordt een publicatie in de Staatscourant verwacht waarna de nieuwe maatregel per direct van toepassing is.


 

Update over New Genomic Techniques

Recent vond in het Europees Parlement een bijeenkomst over Nieuwe Genomische Technieken (NGT's) en de openbare raadpleging daarvan, die loopt tot 22 juli (link naar eerder bericht van Het Comité).

Aan het einde van de zomer wordt een wetenschappelijk advies verwacht over het uitvoeren van risicobeoordeling en eventueel een advies van de EFSA. De verwachting is dat deze adviezen het proces rond NGT's zullen verhelderen en mogelijk de zorgen hieromtrent wegnemen. Daarnaast zullen belanghebbenden (waaronder COCERAL) betrokken worden bij de effectbeoordeling.  Er bestaat nog geen duidelijkheid over een afzonderlijke duurzaamheidsbeoordeling; de Europese Commissie beraadt zich nog over de opties.

Opgemerkt wordt dat er algemeen optimisme is over het ontwarren van NGT's van GGO's (genetisch gemodificeerde organismen): volgens de monitoring van het GGO gaat de overgrote meerderheid van de eigenschappen van NGT's over de hele wereld niet over herbicide-resistentie of pesticide-resistentie (zoals het geval was voor GGO's), maar over positieve eigenschappen (nutriëntengehalte, weerstand tegen droogte en klimatologische omstandigheden, enz.).


 
Verenigingszaken

Werkbezoek van NVWA aan Het ComitéOp verzoek van de NVWA heeft Het Comité vorige week een werkbezoek georganiseerd voor inspecteurs diervoeder en leden van het team expertise diervoeder. De ontvangst vond plaats bij EBS Bulk Europoort, waar aan het einde van de bijeenkomst gekeken is bij de opslag van - in dit geval- soja. Met dank aan Viterra, Cefetra Group en Bureau Veritas vond informatie uitwisseling en discussie plaats over de werking van de internationale grondstoffenhandel en de invloed van de situatie in Oekraïne.. Tevens kwam aan de orde de voedsel- en diervoederveiligheid en de meldplicht van onveilige diervoeders aan de hand van praktijkvoorbeelden en het belang van monstername. Een geslaagd werkbezoek voor het delen van praktijkinformatie en de ondelinge contacten.


 

Het Comité - ALV

Wij willen de leden er graag op wijzen dat - voorafgaand aan de Midzomer Handelsreceptie en eveneens bij het Wereldmuseum - de ALV van Het Comité zal plaatsvinden. Deze ALV wordt afgesloten met een update over de Green Deal en de Farm to Fork strategie. De update wordt verzorgd door Jouke Knol (strategisch adviseur Green Deal en projectleider Farm to Fork van het Ministerie van LNV). 

De ALV start om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur), waarna u desgewenst direct kunt aansluiten bij de receptie.

Leden kunnen zich hier aanmelden voor de ALV en de presentatie van Jouke Knol. 


 

Aanmelden Cursus Graanhandel 2022-2023

De huidige cursus is bijna afgerond en het is weer mogelijk om in te schrijven voor de nieuwe Cursus Graanhandel, die op woensdag 7 sepember a.s. van start gaat.
Voor informatie over de cursus of om in te schrijven, klik hier.


 
Externe berichten

Jaarverslag 2021 BO AkkerbouwHet Comité is één van de 12 leden van Branche Organisatie Akkerbouw en neemt hierin deel in het bestuur en verschillende commissies. Andere leden zijn Agrifirm, CZAV, van Iperen, Plantum NL, Royal Avebe, Royal Cosun, LTO Nederland, NAJk, NAO, NAV en VAVI. De Nederlandse akkerbouw, met een toegevoegde waarde van € 15 miljard is een stevig platform. BO Akkerbouw pakt samen met haar leden keten- en gewasoverschrijdende zaken op.  Klik hier voor het Jaarverslag 2021 van BO Akkerbouw.


 

Doe mee aan gebruikersonderzoek website NVWA voor ondernemersWaarschijnlijk maakt u als ondernemer weleens gebruik van onze website nvwa.nl. Bijvoorbeeld om te onderzoeken welke regels gelden bij import van levensmiddelen, of om te achterhalen welke hygiëneregels er gelden voor uw horecazaak.

Uit onderzoek onder gebruikers blijkt dat onze website op een aantal punten beter kan. Daaraan willen wij de komende periode werken. We voeren stapje voor stapje een aantal verbeteringen door. Bijvoorbeeld door voor u belangrijke informatie beter vindbaar en begrijpelijker te maken.

Gebruikersonderzoek
Graag maken we tijdens deze verbeterslag ook gebruik van de ervaring en kennis van de gebruikers van onze site. En daarom willen we u vragen of u wilt meewerken aan een klein onderzoek over de site. Dat zal niet meer dan 3 kwartier van uw tijd kosten. Meedoen kan online, vanaf uw eigen werkplek. Na afloop nemen wij mogelijk nog telefonisch contact op met enkele aanvullende vragen over het onderzoek.

Wilt u meedoen?
Meld u dan aan via het webformulier gebruikersonderzoek website NVWA voor ondernemers.


 

Brexit Adjustment Reserve (BAR) / EU Handelsprogramma

Recent organiseerde de RVO een webinar over de Brexit Adjustment Reserve (BAR) en het EU Handelsprogramma. De BAR is de Europese steunregeling voor ondernemers die getroffen zijn door de Brexit en die al voor 31 januari 2020 structureel zaken deden met het VK en sindsdien omzet en/of marktaandeel zijn kwijtgeraakt of te maken hebben met handelsbelemmeringen. De BAR heeft een budget van €32 miljoen en een looptijd van 16 mei 2022-eind 2023. Voor meer info zie www.rvo.nl/eu-handelsprogramma. Op 30 juni a.s. organiseert de RVO een vervolg webinar, specifiek voor ondernemers over export naar het  VK (zie www.rvo.nl/evenementen).


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022


 • 7  juli (16.00 uur)
  ALV van Het Comité (klik hier om aan te melden) 
 • 7  juli (17.00 uur)
  Midzomer Handelsreceptie (ism NOFOTA, klik hier om aan te melden)
 • 15 september
  Arbitragebijeenkomst 
 • 17 november
  Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief