Ontwikkelingen in de Oekraïne


Het Comité volgt de ontwikkelingen met Rusland en de Oekraïne nauwlettend en informeert hierover in zowel deze nieuwsbrief als in directe emailberichten aan de leden.

Zesde pakket sancties tegen Rusland (incl. bietenpulp)
Het Comité heeft inmiddels op het verzoek om een andere overgangstermijn voor bieten-pulp als onderdeel van het zesde sanctiepakket als (mondelinge) reactie gekregen dat het geen kans heeft.  Aanleiding voor het verzoek van Het Comité was de opname van 'bieten-pulp' aan de lijst van producten en de gehanteerde overgangstermijn waarop bieten-pulp importeurs niet hebben kunnen anticiperen. In het verzoek is benadrukt dat Het Comité de inhoud en het doel van het sanctiepakket niet ter discussie stelt. 

Opnieuw overleg over maandelijkse rapportages private voorraden 
De komende dagen heeft Het Comité opnieuw overleg met het Ministerie van LNV over het opgeven van private voorraden granen, oliehoudende zaden en rijst, in het bijzonder over de te gebruiken methodiek en uitwerking per sector en product. Tot het opstellen van deze maandelijkse rapportages is besloten door de Europese Commissie. In Nederland wordt dit besluit doorgevoerd in een wijziging van de regeling markttransparantie (14-07-2021, nr. WJZ/20185759, houdende bepalingen t.b.v. prijs-, productie en marktinformatie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Lidstaten hebben de 'methodologische' vrijheid in de wijze waarop de gegevens worden verzameld. Het Comité heeft aangegeven de gegevens niet als brancheorganisatie te (willen) gaan verzamelen.


 


Thema’s / onderwerpen

Tweede Kamer vergadert over Ketenanalyse Gegaste ladingen

Vorige week vergaderde de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur & Waterstaat o.a. over de Ketenanalyse gegaste ladingen. Aanwezig waren de Kamerleden Graus (PVV), Hagen (D66), van Esch (PvdD), Haverkort (VVD), Beckerman (SP), Bouchallikth (GL) en staatsecretaris Heijnen. Het VVD-Kamerlid was de enige die vragen stelde aan de staatssecretaris over de Ketenanalyse. Hij refereerde aan het gebruik "om schimmel in granen te voorkomen"' en dat "partijen in de keten zich niet aan de afspraken houden". Haverkort vroeg wat de kosten van de nieuwe maatregelen uit de analyse zullen zijn en hoe lang het duurt voordat deze in werking treden. Hij stelde voor om te handhaven en ingangscontroles in te zetten. De staatsecretaris gaf aan dat "toezicht en handhaving de stok achter de deur zijn', de Ketenanalyse nu juist het overzicht van de maatregelen geeft en dat zij zich op internationaal niveau inzet voor een verbod op losse pillen en een verbod van gegaste ladingen tijdens transport. In het eerste kwartaal van 2023 komt zij met maatregelen die nodig zijn. Het Comité blijft het onderwerp -samen met de CBRB en Nevedi- volgen en contacten met het Ministerie van I&W en de Inspectie I&W onderhouden.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Stand van zaken hernieuwde goedkeuring glyfosaat

Het Comité informeert u graag over de recente ontwikkelingen omtrent het proces van hernieuwde goedkeuring van glyfosaat in de EU. Het Risicobeoordelingscomité van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelde een gevarenclassificatie voor en concludeerde dat glyfosaat niet wordt beschouwd als een genotoxisch of kankerverwekkend gevaar. ECHA heeft zijn conclusies via een openbare verklaring op de eigen website beschikbaar gesteld. De European Food Safety Authority (EFSA) zal later dit jaar haar eindconclusie over de glyfosaat-risicobeoordeling uitbrengen. Herbeoordeling van MRL's zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden na de hernieuwde toelating van glyfosaat en niet eerder. Er worden geen discussies hierover verwacht voordat het EFSA-advies bekend is.

Bovendien zet de belangenbehartigingsgroep GRG (Glyfosate renewal group) een wereldwijde focus op belangenbehartiging in (zie GRG statement). Glyfosaat wordt vernieuwd in verschillende regio's in de wereld (waaronder de VS, Canada, het VK, China, Australië en Zuid-Afrika). De verlenging van de autorisatie door de EU zal een opstap zijn naar de publieke aanvaarding van de werkzame stof.


 

EU Commissie: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een officieel voorstel voor de -eerder dit jaar nog uitgestelde- Verordening over het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen t.w. de Sustainable Use of Pesticide Regulation (SUD) gepubliceerd. De publicatie is vergezeld door een algemene karakterisering op de website van de Commissie. Hierin stipt de Commissie met name het gevoelige aspect van de Russische invasie en mogelijke voedselzekerheidskwesties aan, plus de prijsstijgingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Het onderliggende document was een aanbeveling voor de lidstaten die nu plaats maakt voor een Verordening. De wetgeving wordt daarmee rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. De lidstaten zullen hun eigen nationale reductiedoelstellingen moeten vaststellen met als doel 50% reductie t.o.v. 2030. 

De verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Meer informatie over het voorstel en de bijlage vindt u onder de betreffende links


 

Statement voor actielimieten MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) van kracht

Op 21 april 2022 heeft de Europese Commissie een verklaring gepubliceerd in de notulen van de SCoPAFF-vergadering van die dag, waarmee de autoriteiten van de lidstaten op producten met MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) kunnen handhaven en mogelijk terugroepen (op basis van het olie-/vetgehalte en de oliën en vetten zelf).

Leden van Het Comité kunnen hier inloggen op de website om meer over dit onderwerp te lezen.


 


Spreker tijdens ALV van Het Comité over Green Deal en Farm to Fork strategie

Voorafgaand aan de Midzomer Handelsreceptie vindt op 7 juli a.s. (eveneens in het Wereldmuseum) voor de leden van Het Comité de ALV plaats.
De ALV wordt afgesloten met een update over de Green Deal en de Farm to Fork strategie. Deze update wordt verzorgd door Jouke Knol (strategisch adviseur Green Deal en projectleider Farm to Fork van het Ministerie van LNV).  De ALV start om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur), waarna aansluitend de Midzomer Handelsreceptie bijgewoond kan worden. 

Leden kunnen zich hier aanmelden voor de ALV en de presentatie van Jouke Knol.


 

Aanmelden Cursus Graanhandel 2022-2023

De Graancursus 2021-2022 is afgerond en wordt op 6 juli a.s. afgesloten met een feestelijke diploma uitreiking. Inmiddels is het weer mogelijk om in te schrijven voor de nieuwe Cursus Graanhandel, die op woensdag 7 sepember a.s. van start gaat.
Voor informatie over de cursus of om in te schrijven, klik hier.


 

Coceral import duties 23 June 2022
The European Commission published the factors for calculation of import duties. The factors taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
Externe berichten

Handelsbemiddeling: sesamzaad en ruwe sesamolie

Een bedrijf in Dhaka (Bangladesh) dat zich bezig houdt met de export van oliezaden, ruwe sesamolie, specerijen, peulvruchten, verse groenten en aardappelen is op zoek naar potentiële kopers/importeurs/distributeurs van natuurlijke sesamzaadjes en ruwe sesamolie in Nederland.

Indien u interesse heeft en contact wilt opnemen met dit bedrijf dan kunt u de bedrijfsgegevens opvragen via cvg@graan.com


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022


 • 7  juli (16.00 uur)
  ALV van Het Comité (klik hier om aan te melden) 
 • 7  juli (17.00 uur)
  Midzomer Handelsreceptie (ism NOFOTA, klik hier om aan te melden)
 • 15 september
  Arbitragebijeenkomst 
 • 17 november
  Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief