Verenigingszaken

SAVE THE DATE: Arbitrage workshop 15 september a.s.Op donderdagmiddag 15 september a.s. organiseren NOFOTA en Het Comité van Graanhandelaren in Rotterdam voor (aspirant)arbiters een workshop over arbitrage. 

Om de kennis van arbiters, betrokken bij de arbitrage-instituten van zowel Het Comité als NOFOTA up-to-date te houden organiseren beide verenigingen op 15 september a.s. een workshop over arbitrage. Verschillende sprekers zullen de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbitrage-wetgeving, do's and don'ts voor arbiters als ook de 'overmacht-clausule' toe lichten. Eveneens worden tijdens deze middagbijeenkomst specifieke casusposities rond de contracten van beide organisaties met de deelnemers doorgenomen. 

De workshop is niet alleen bedoeld voor de huidige arbiters, maar ook voor diegenen die overwegen om arbiter te worden. Het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden volgt binnenkort.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Nieuwe versie Catalogus van voedermiddelen gepubliceerd

De nieuwe versie van de catalogus van voedermiddelen (Catalogue of Feed Materials) is gepubliceerd: Verordening (EU) 2022/1104 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen. Klik hier om Verordening 2022/1104 te downloaden. Deze Verordening treedt in werking op 24 juli 2022. 


 

Beleidsregel nadere invulling Verordening (EG) 178/2002

De beleidsregel die invulling geeft aan artikelen 18, 19 en 20 van de Algemene Levensmiddelenverordening (Verordening 178/2002) is gepubliceerd en per 1 juli 2022 in werking getreden. De beleidsregel bepaalt dat bedrijven in staat moeten zijn op elk moment binnen 4 uur aan te kunnen tonen van wie producten zijn ontvangen en aan wie producten zijn geleverd. Tevens is in de beleidsregel vastgelegd welke gegevens voor de door bedrijven ten minste moet worden vastgelegd. Het melden binnen 4 uur geldt voor het in kennis stellen van de NVWA en het aanleveren van de vereiste traceringsgegevens. Hier kunt u de beleidsregel vinden.  


 
Externe berichten

GMP+ Internationaal jaarverslag 2021

Recent is het GMP+ international jaarverslag 2021 verschenen, waarin de activiteiten en financiën van GMP+ zijn verwoord (klik hier voor het jaarverslag 2021).  Het Comité is vertegenwoordigd in het bestuur van GMP+, het International Expert Committee en diverse subcommittees en werkgroepen.
 


 
Verenigingszaken

Aanmelden Cursus Graanhandel 2022-2023

De Graancursus 2021-2022 is afgerond en wordt op 6 juli a.s. afgesloten met een feestelijke diploma uitreiking. Inmiddels is het weer mogelijk om in te schrijven voor de nieuwe Cursus Graanhandel, die op woensdag 7 sepember a.s. van start gaat.
Voor informatie over de cursus of om in te schrijven, klik hier.


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022


 • 7  juli (16.00 uur)
  ALV van Het Comité (klik hier om aan te melden) 
 • 7  juli (17.00 uur)
  Midzomer Handelsreceptie (ism NOFOTA, klik hier om aan te melden)
 • 15 september
  Arbitragebijeenkomst 
 • 17 november
  Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief