Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover.

Raad akkoord met 1 miljard extra hulp voor Oekraïne
De Europese Raad heeft op 12 juli een financieel steunpakket voor Oekraïne van 1 miljard euro goedgekeurd. De steun, die de vorm heeft van een 'zeer gunstige, langlopende lening", is bedoeld voor de meest dringende financieringsbehoeften van Oekraïne en moet ervoor zorgen dat de staat zijn meest kritieke functies kan blijven vervullen. 
Klik hier voor de persverklaring.


 
Verenigingszaken

Voorzitter over bijzondere jaar voor graanhandelVoorzitter Jan Willem Baas sprak op 7 juli jl. zowel tijdens de ALV als bij aanvang van de Midsummer Trade Reception over het bijzondere jaar voor de graanhandel. Hierbij noemde hij de recente stikstofplannen en de onzekerheid voor agrarische (familie)bedrijven en de gevolgen voor de hele sector. Ook ging hij in op de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de volatiele graanprijzen.

Jan Willem Baas benoemde dat Rusland / Poetin ervoor zorgt dat de mondiale graanstromen ernstig verstoord zijn. Hij benadrukt het belang en de rol van de graanhandel in dezse tijden, om granen efficiënt van de ene plek naar de andere te transporteren. "Zelfs nu met man en macht geprobeerd wordt om granen vanuit Oekraïne te exporteren, hetgeen maar mondjesmaat lukt met trucks en treinen". De voorzitter deed een dringend beroep op de Nederlandse en andere Europese overheden zich te focussen op het wegnemen van belemmeringen aan Oekraïnze grenzen en graantransport vai de Zwarte Zee mogelijk te maken. "Alleen zo kunnen we voorkomen dat er hongersnood uitbreekt, voorkomen dat kostbaar graan verloren gaat en de Oekraïense boeren helpen en perspectief bieden.


 

Benoeming Jan Idzenga tot bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 juli jl. is Jan Idzenga, manager Inspections Department bij Peterson Rotterdam B.V., benoemd in het bestuur van Het Comité. Jan volgt hiermee namens de achterban dienstverlening inspectie, Martijn Sinke op die een functie elders heeft aanvaard. 

De ALV heeft daarnaast de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 vastgesteld. De eerstvolgende ALV van Het Comité wordt online gehouden op donderdagmiddag 15 december.


 

Jaarverslag 2021 van Het Comité vastgesteld

Tijdens de ALV van 7 juli hebben de leden het jaarverslag 2021 van Het Comité vastgesteld. Het digitaal opgemaakte jaarverslag biedt een overzicht van de dossiers op verschillende terreinen waarbij Het Comité actief betrokken is en de activiteiten van de vereniging. Klik hier voor het jaarverslag 2021.


 

Drukbezochte Midsummer Trade Reception


Het Comité van Graanhandelaren en NOFOTA kijken terug op een zeer geslaagde en druk bezochte Midsummer Trade Reception, die afgelopen donderdag 7 juli plaatsvond in het Wereldmuseum Rotterdam.


Bij aanvang van de receptie overhandigde  Jan Aalberts, voorzitter van NOFOTA aan Jan Willem Baas, voorzitter van Het Comité een uniek cadeau ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Het Comité.

     

De reception die aanvankelijk voor januari gepland stond, moest i.v.m. Corona-maatregelen een aantal maanden uitgesteld worden.


 

Diploma uitreiking Cursus Graanhandel / Aanmelden Cursus Graanhandel 2022-2023

Op 6 juli vond de diploma uitreiking van de Cursus Graanhandel 2021-2022 plaats. Voorafgaand aan deze feestelijke uitreiking brachten de cursisten een bedrijfsbezoek aan EBS Bulk in de Europoort.
Inmiddels is het weer mogelijk om in te schrijven voor de nieuwe Cursus Graanhandel, die op woensdag 7 sepember a.s. van start gaat. Voor informatie over de cursus of om in te schrijven, klik hier.


 

SAVE THE DATE: Arbitrage workshop 15 september a.s.

Op donderdagmiddag 15 september a.s. organiseren NOFOTA en Het Comité van Graanhandelaren in Rotterdam voor (aspirant)arbiters een workshop over arbitrage. 

Om de kennis van arbiters, betrokken bij de arbitrage-instituten van zowel Het Comité als NOFOTA up-to-date te houden organiseren beide verenigingen op 15 september a.s. een workshop over arbitrage. Verschillende sprekers zullen de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbitrage-wetgeving, do's and don'ts voor arbiters als ook de 'overmacht-clausule' toe lichten. Eveneens worden tijdens deze middagbijeenkomst specifieke casusposities rond de contracten van beide organisaties met de deelnemers doorgenomen. 

De workshop is niet alleen bedoeld voor de huidige arbiters, maar ook voor diegenen die overwegen om arbiter te worden. Het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden volgt binnenkort.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Wetsvoorstel voor intrekking van invoertoleranties Clothianidine en ThiamethoxanDe Europese Commissie heeft een draft-verordening ingediend bij het WTO, waarbij de invoertoleranties voor een aantal neonicotiden (thiamethoxan en clothianidin) worden geschrapt.

Neonicotiden zijn stoffen die de gezondheid van bijen kunnen schaden. Er is al eerder besloten dat dergelijke stoffen niet meer worden toegelaten in de EU. Dit betekent dat, zelfs als er geen spoor van dergelijke residuen in de eindproducten te vinden zijn, de Commissie de noodzaak ziet om de verspreiding van middelen die bijen kunnen beschadigen te weren.

Dit initiatief volgt op de publicatie van het rapport over het aannemen van gezondheids- en milieuoverwegingen om de invoer van agrovoedingsgewassen uit derde landen te verbieden (zie bijlage) en het is een belangrijke stap voor de toekomst van EU-beleidsinitiatieven.


 
Externe berichten

Import duties 7 July 2022The European Commission published the factors for calculation of import duties. The factors taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

15 september
Arbitragebijeenkomst 
17 november
Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief