Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover.

Door de Europese organisatie COCERAL is een lijst samengesteld met mogelijke oplossingen met als doel de handel in Oekraiense granen en oliezaden te stimuleren. Het document geeft een overzicht van de bestaande logistieke en administratieve belemmeringen bij de grenzen met Polen, Roemenië en andere buurlanden met Oekraine en mogelijke oplossingen. COCERAL gebruikt dit document in de contacten met verschillende Europese beleidsmakers in Brussel. Klik hier voor het overzicht (alleen toegankelijk voor lidbedrijven).


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Sectorale monitoring

Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel is om de verificatie van inkoopspecificaties gezamenlijk uit te voeren.

De resultaten van het sectorale monitoringsprogramma GZP helpen het individuele bedrijf om (gedeeltelijk) invulling te geven aan de monitoringsverplichtingen vanuit de Hygiënecode GZP en GMP+. De resultaten van deze sectorale monitoring kunnen daarnaast worden gebruikt voor de onderbouwing van de bedrijfseigen risicoanalyse en om prioriteiten te stellen op het gebied van de uitgevoerde aanvullende bedrijfseigen monitoring.

Het sectorale monitoringsprogramma 2022 gaat in de loop van de zomer van start en u kunt zich hier nog voor aanmelden (tot uiterlijk 7 augustus). Klik hier voor meer informatie.
 

PPS Early warning of mycotoxins in the European grain supply chain using machine learning and big data

Recent is door de Topsector Agri&Food een positief advies afgegeven op het ingediende voorstel voor een PPS over early warning of mycotoxins in the European grain supply chain. Het doel van deze PPS is het ontwikkelen van een early warning systeem gebaseerd op voorspellende modellen, gebruikmaking van AI, big data en bestaande mechanische modellen om vroegtijdig mycotoxinen in Europese granen te voorspellen. Uitvoering door de Wageningen Food Safety Research. Naast Het Comité zijn ook verschillende (lid)bedrijven benaderd voor deelname aan deze PPS met een looptijd van 2023-2026. Aan deelname zijn zowel een in cash- als een in kind bijdrage verbonden.

Mocht er binnen jouw onderneming interesse zijn voor deelname, dan graag vóór 15 augustus a.s. een bericht aan Caroline Emmen (c.emmen@graan.com).  Voor de definitieve aanvraag zal in september een verzoek bij de Topsector Agri&Food ingediend moeten zijn.


 
Verenigingszaken

Nieuw lid toegetreden: CerealiaHet Comité verwelkomt als nieuw lid van de vereniging het bedrijf Cerealia Trading B.V. Dit nieuwe lid is een handelsfirma in veevoedergrondstoffen en gevestigd in Deventer.


 
Externe berichten

Tjechië nieuwe voorzitter EU per 1 juliVanaf 1 juli jl. heeft Tjechië het voorzitterschap van de Europese Unie overgenomen en volgt daarmee Frankrijk op dat de eerste helft van dit jaar voorzitter was. 

Op het gebied van landbouw is door de Tjechische minister benadrukt dat één van de hoofdprioriteiten voedselveiligheid is en de belangrijk rol van de EU in het wereld voedselsysteem.. Daarnaast is het faciliteren van de graanexport uit Oekraíne genoemd. Op het gebied van handel zal het Tjechische voorzitterschap zich vooral focussen op uitbreiding van het EU-netwerk van EU Handels Verdragen. Met betrekking tot het milieu is aangegeven dat het voorzitterschap voortgang wil boeken m.b.t. de 'sustainable use of pesticides'.  Klik hier voor het programma van het Tjechische voorzitterschap.  Door COCERAL is een samenvatting van de relevante prioriteiten gemaakt (klik hier voor dit overzicht: alleen voor leden).


 

Vragen of opmerkingen m.b.t. tariefcontingenten

Het Comité heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het bericht ontvangen of er vragen/opmerkingen zijn m.b.t. de beide verordeningen inzake tariefcontingenten die wellicht aanpassing behoeven. Een van de zaken die de RVO zelf al aangeeft is de verplichting om bij de instantie van afgifte als bewijs van referentiehoeveelheid voor bepaalde TRQ een factuur in te dienen. Mochten er andere zaken zijn die vragen oproepen en relatief eenvoudig te repareren kunnen zijn, dan kan Het Comité die aan de RVO doorgeven. Een bericht hiervoor vóór 20 juli a.s. aan Caroline Emmen (c.emmen@graan.com).


 

Import duties 14 July 2022The European Commission published the factors for calculation of import duties. The factors taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

15 september
Arbitragebijeenkomst 
17 november
Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief