Komende twee weken geen nieuwsbriefIn verband met de vakantieperiode verschijnt de nieuwsbrief de komende twee weken niet. De eerstvolgende nieuwsbrief wordt weer toegezonden op dinsdag 16 augustus.


 

Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover.

Graanakkoord is positief nieuws voor veel partijen 
De vrijdagmiddag werd vorige week afgesloten met positief nieuws: het graanakkoord dat Oekraïne, Rusland en Turkije onder begeleiding van de VN hadden gesloten. Het nieuws werd helaas afgelopen zaterdag minder positief door de aanval op de haven van Odessa. Het Comité heeft in een publieke reactie laten weten dat 'mocht de graanexport uit Oekraine weer op gang komen, dan is dat gunstig voor de Oekraiense boeren, voor het voorkomen van hongersnood en  voor de wereldwijde graanhandel en uiteindelijk voor de voedselprijzen. Lees hier verder de reactie van Het Comité bij NOS-online. 


Overzichtkaart: NOS-online 

Graanakkoord van Oekraïne, Rusland en Turkije onder begeleiding van de VN gesloten
Klik hier voor de tekst van het akkoord  

Europese Commissie start infringement procedure tegen Hongarije i.v.m. exportbeperkingen granen 
De Europese Commissie is op 15 juli jl. een zgn. 'infringement procedure' tegen Hongarije gestart i.v.m. de (beperkende) maatregelen die het land hanteert inzake de export van granen. Het is de eerste stap in een infringement procedure, waarin de EC het land, in dit geval Hongarije, een ingebrekestelling stuurt met het verzoek om meer informatie. Volgens de EC zijn de maatregelen in strijd met de interne markt regels en is er geen rechtvaardigingsgrond voor. Bovendien stelt de EC is er geen noodzaak binnen de EU om maatregelen te treffen voor het veiligstellen van de beschikbaarheid van granen. 

Wageningen Economic Research-studie naar effecten oorlog Oekraïne
op wereldwijde voedselzekerheid 

Recent heeft Wageningen Economic Research een modelgebaseerde scenariostudie uitgebracht waarin de middellangetermijneffecten van de oorlog op de landbouwproductie, de handelsstromen, de marktprijzenen de voedselzekerheid gekwantificeerd worden. Vanuit voedselzekerheid kan er geconcludeerd worden dat er op mondiaal niveau voldoende voedsel is, maar dat hogere voedselprijzen een probleem kunnen worden voor een deel van de bevolking dat een laag inkomen heeft en een groot deel van zijn voedsel aan granen besteedt. Klik hier voor de studie.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Nieuwe genomische technieken (NGT-New Genome Techniques)

Sinds er landbouw bestaat worden planten geselecteerd en veredeld door mensen om de productie van gewassen voor voedsel en diervoeder te verbeteren. De vooruitgang van de afgelopen decennia heeft geleid tot het ontwikkelen van nieuwe (genomische) technieken. Deze technieken helpen bij het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen door het genetisch materiaal van een organisme sneller en nauwkeuriger te veranderen dan conventionele veredelingstechnieken. Sommige technieken kunnen leiden tot beperkte veranderingen (die ook in de natuur of door conventionele veredeling kunnen voorkomen). Een voorbeeld is tarwe met een hoger eiwitgehalte en grotere korrelgrootte, wat leidt tot hogere opbrengsten en minder behoefte aan landbouwgrond. Klik hier om verder te lezen.


 
Verenigingszaken

Toetreding van nieuw lid: KwaliflexOpnieuw heet Het Comité een bedrijf welkom als lid van de vereniging, t.w. Kwaliflex, food recycling. Het bedrijf verwerkt verpakte en onverpakte reststromen uit de drank- en voedingsmiddelenindustrie.


 

Arbitrage workshop 15 september a.s.

Op donderdagmiddag 15 september a.s. organiseren Het Comité en NOFOTA gezamenlijk voor (aspirant)arbiters een arbitrage workshop bij VNAB in Rotterdam. De workshop is bedoeld om de kennis van arbiters up to date te houden en is ook bestemd voor degenen die overwegen arbiter te worden. Verschillende sprekers behandelen tijdens de workshop ontwikkelingen op het gebied van arbitrage en de bevoegdheden van arbiters, maar ook de 'overmacht-clausule'. Verder worden er ook specifieke casusposities rond de contracten van Het Comité en NOFOTA met de deelnemers besproken. Voor aanmelding, klik hier.


 

Import duties 20 July 2022The European Commission published the factors for calculation of import duties. The factors taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

15 september
Arbitragebijeenkomst 
17 november
Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief