Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover.

Informatie uit COCERAL crisisoverleg Oekraïne
Voor het crisisoverleg over de Oekraïne waren vorige week ook twee vertegenwoordigers van DG AGRI aanwezig om informatie rond de 'solidarity lanes' van het bedrijfsleven zelf te vernemen. Zij benadrukten het belang van de solidarity lanes, mede gelet op de toekomstige nauwere relatie met Oekraïne en de EU.

In Polen blijken de fytosanitaire certificaten van de Oekraïne voor de authoriteiten nog steeds reden te zijn om extra details te vragen, hetgeen tot vertraging leidt. Daarnaast werd gemeld dat er nog weinig vooruitgang is m.b.t. de extra opslagcapaciteit in de haven van Gdansk. Tenslotte was er de melding van een nieuw initiatief, t.w. een pijplijn voor olie's tussen Polen en Oekraïne. Dit initiatief werd vorige week aangekondigd in een memorandum van de Poolse overheid (zie: https://ukragroconsult.com/en/news/poland-and-ukraine-will-build-an-edible-oil-pipeline/).

Aanleveren gegevens commerciële voorraden
In een recent overleg met het Ministerie van LNV werd duidelijk dat inmiddels een flink aantal lidstaten al concrete informatie over de voorraden (en de methodiek) heeft aangeleverd. Het Comité is al enige tijd, samen met MVO en Nevedi, in contact met het Ministerie van LNV over het opgeven van private voorraden granen, olliehoudende zaden en rijst. Om invulling te geven aan deze wettelijke verplichting is een lijst opgesteld van bedrijven, die gezamenlijk representatief voor de sector zijn, en bij wie de uitvraag door de RVO zal plaatsvinden.


 


Verenigingszaken

Save the date: Graandiner 2022 op donderdag 17 november

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het weer zover: het jaarlijkse Graandiner.
Dit jubileumjaar met een extra feestelijk tintje. Reserveer de datum alvast in je agenda!


 

Bijeenkomst Jonge Professionals Graanhandel 23 september

Er is nog plaats voor enkele deelnemers aan de bijeenkomst die op 23 september a.s. voor jonge professionals in de graanhandel georganiseerd wordt. Het Comité is dit keer te gast bij de VanDrie Group, producent van kalfsvlees, diervoeders, zuivelgrondstoffen en kalfsvellen.

Bijeenkomsten van het netwerk zijn bij te wonen voor diegenen die jonger zijn dan 40 jaar en werkzaam bij een lidbedrijf van Het Comité. Ben je geïnteresseerd in deelname, stuur dan een berichtje naar Astrid (a.kleinbreteler@graan.com).


foto: netwerkbijeenkomst maart 2022


 

Je kunt nog aanmelden voor de abitrage workshop 15 september a.s.

Op donderdagmiddag 15 september a.s. organiseren Het Comité en NOFOTA gezamenlijk voor (aspirant)arbiters een arbitrage workshop bij VNAB in Rotterdam. De workshop is bedoeld om de kennis van arbiters up to date te houden en is ook bestemd voor degenen die overwegen arbiter te worden. Verschillende sprekers behandelen tijdens de workshop ontwikkelingen op het gebied van arbitrage en de bevoegdheden van arbiters, maar ook de 'overmacht-clausule'. Verder worden er ook specifieke casusposities rond de contracten van Het Comité en NOFOTA met de deelnemers besproken.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je nog snel aan via deze link


 
Externe berichten

Handelsbemiddeling: verwerking van organische afval en reststromen uit (agro)industrie

Het Comité is benaderd door een van origine Zuid-Afrikaanse firma die internationaal 'waste to value systems' exploiteert. Kernactiviteit is het op industriële schaal verwerken van organisch afval en reststromen uit de (agro)industrie en die verwerken tot te verwaarden eindproducten met de focus op koolstofarme brandstoffen zoals Biogas en BioLNG. Het bedrijf heeft installaties staan in Zuid-Afrika, Mauritius, UK, Nederland en heeft voornemens om installaties te bouwen in Duitsland en Belgïe. Gezocht wordt naar partners die organische afval/reststromen uit de (graan)industrie kunnen leveren (circa 40 a 75+K ton per jaar), zowel vast (solid) als vloeibare (liquids). Indien hiervoor interesse is graag een bericht aan het bureau van Het Comité (cvg@graan.com), voor de contractgegevens.


 


Graanzuiger restauratie is goed op stoom

De restauratie van de Stadsgraanzuiger 19 is nog steeds in volle gang. Het havenicoon is was in mei teruggekeerd van de werf in Friesland en de werkzaamheden gaan de afsluitende fase in. De graanzuiger maakt deel uit van de buitencollectie van het Maritiem Museum Rotterdam. De komende tijd neemt het restauratieteam de stoominstallatie, vacuümpompen en de elektrische installatie onder handen. Daarna krijgen ook de verblijfruimtes, waar vroeger de schipper met zijn gezin woonde, hun oorspronkelijke uitstraling terug. De Stadsgraanzuiger 19 is vanaf 2023 weer door publiek te bezoeken. De laatste ontwikkelingen m.b.t. de Stadsgraanzuiger 19 zijn te volgen via maritiemmuseum.nl/restauratie-graanzuiger.


 

Import duties 1 September 2022The European Commission published the factors for calculation of import duties. The factors taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

7 september
Start Cursus Graanhandel
15 september
Arbitragebijeenkomst 
23 september 
Netwerk jonge graanprofessionals 
4 oktober
Afwikkelaarsdiner 
17 november

Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief