Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover.

Akkoord Frankrijk en Roemenië over export Oekraïens graan
Afgelopen maandag hebben Frankrijk en Roemenië een akkoord ondertekend waarmee ze de export van Oekraïens graan via land willen vergemakkelijken, aldus de Franse minister voor Transport. Het akkoord volgt op kritiek van de Russische president Poetin, die zijn onvrede eerder uitte op het in juli ondertekende VN-graanakkoord voor transporten in de Zwarte Zee (dat een looptijd heeft van 120 dagen).

Internationale handel
In augustus heeft Oekraïne 4,6 miljoen ton agrarische producten via alle routes geexporteerd. Dit in vergelijking met de 2,8 miljoen ton in juli, voordat de VN-Graandeal werd gesloten. Op 30 augustus jl. rapporteerde de havens van Oekraïne 61 schepen die de Zwarte Zee in het kader van de graandeal hebben verlaten. Zie ook www.un.org/blacksea-graininitiative/vessel movements


 
Thema’s / onderwerpen

PPS-voorstel NL baktarwe - gaan voor lokaal graan

Vorige week is het PPS-voorstel NL baktarwe -gaan voor lokaal graan door de Wur Openteelten, mede namens alle betrokken partners, bij het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri & Food voor goedkeuring ingediend. Het doel van het voorstel is het significant vergroten van het aandeel Nederlandse baktarwe in het brood door het wegnemen van een reeks van knelpunten in de gehele keten die dit momenteel verhinderen. Het voorstel bestaat uit een 4-tal onderdelen gericht op: een ketenanalyse van graan-meel-brood-retail, het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteitsbeoordeling van Nederlandse baktarwe, inzicht verkrijgen in de weerinvloeden tijdens de graanafrijping op de kwaliteit en duurzame teeltstrategie. Partners bij het project zijn naast de Wur o.a.  BO Akkerbouw, NBC, Het Comité, collecteurs, meelfabrieken en telers. In november wordt de besluitvorming van het TKI verwacht.
 

PPS voorstel Early warning of mycotoxins in European grain supply chain using machine learning and big data

Eveneens is vorige week het PPS voorstel "Early warning of mycotoxins in European grain supply chains, using machine learning and big data" door de Wur, mede namens andere projectpartners bij het TKI ingediend. Doel van het voorstel is het ontwikkelen van een early warning systeem gebaseerd op voorspellende modellen met gebruik making van data en modelle en kunstmatige intelligentie. Met als uiteindelijk doel het voorspellen - in een vroegtijdig stadium- van mycotoxines in granen in Europa. De gebruikte data zijn inclusief mycotoxines monitoring data, weerdata, agronomie data en satellietbeelden. Naast de Wur en 6 ondernemingen, heeft ook Het Comité een Letter of Intent voor deelname aan het project getekend. Naar verwachting zal in november het besluit van de TKI over deze aanvraag volgen.


 


Verenigingszaken

Actieplan Plantgezondheid BO Akkerbouw

Binnen het actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw wordt gewerkt aan het verduurzamen van de akkerbouw en het vergroten van de biodiversiteit, o.a. door het uitvoeren van onderzoek om daarmee praktische handvaten te geven aan akkerbouwers in Nederland. De ambitie is om in 2030 als sector koploper te zijn in duurzame teeltmethoden en daarmee voorbereid te zijn op komende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving (www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/actieplan-plantgezondheid).

Het actieplan kent een aantal speerpunten: weerbare teeltsystemen, precisielandbouw en vergroening middelenpakket, versterken biodiversiteit en milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt. Dit betekent in de praktijk werken aan weerbare teeltsystemen, zorgen voor een minimale emissie van gewasbeschermingsmiddelen en het telen van akkerbouwgewassen die nagenoeg residu vrij zijn.
Het Comité is lid van BO Akkerbouw en neemt ook deel in de Stuurgroep actieplan Plantgezondheid. Suggesties en ideëen rond Plantgezondheid zijn dan ook welkom (te sturen naar  c.emmen@graan.com)  zodat die als inbreng worden meegenomen.


 

Save the date: Graandiner 2022 op donderdag 17 novemberHet Comité van Graanhandelaren organiseert op 17 november a.s. het jaarlijkse Graandiner in het WTC te Rotterdam. Dit jubileumjaar met een extra feestelijk tintje. Reserveer de datum alvast in je agenda!


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

15 september
Arbitragebijeenkomst 
23 september 
Netwerk jonge graanprofessionals 
4 oktober
Afwikkelaarsdiner 
17 november

Jaardiner


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief