Ontwikkelingen n.a.v. oorlog Oekraïne



Het Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover. Het Comité neemt om de week deel aan het COCERAL-crisis overleg over Oekraïne. 

COCERAL twee wekelijks crisisoverleg 
COCERAL heeft contact gelegd met de Europese Commissie over tijdige duidelijkheid m.b.t. het verlengen van de graandeal. Uit dit contact werd duidelijk dat men nog in overleg is over het mogelijk vergroten van de commodities (o.a. kunstmest) en over een mogelijke uitbreiding van het aantal havens. Het overleg vindt plaats onder auspicien van de UN. De EC is op de hoogte van de vertragingen bij de dagelijkse inspecties in Istanbul, zoals aangekaart door COCERAL. Als oorzaak wordt genoemd dat Rusland het geven van goedkeuring voor een groter aantal inspecteurs vertraagt. 

Inzaai wintertarwe / schepen vanuit en naar Zwarte Zee gebied
Volgens het Oekraïense ministerie van Landbouw (bericht van eind september) hebben de boeren 709.000 hectare wintertarwe ingezaaid (15% van de verwachte 4.56 miljoen hectare). Tevens maakte het ministerie bekend dat sinds het verstrijken van twee maanden na de Graandeal, 238 schepen vertrokken zijn uit Oekraïense Zwarte Zee havens met 5,46 miljoen ton voedsel bestemd voor Azië, Europa en Afrika. 

bron: Highlight Agroberichten Buitenland ministerie LNV




 
Verenigingszaken

Goed bezochte European Commodities Exchange in Valencia



Afgelopen donderdagmiddag en vrijdag vond in Valencia de 62ste European Commodities Exchange (ECE) plaats. Een geslaagde Warenbeurs waar ook veel leden van Het Comité op de beursvloer aanwezig waren. Volgend jaar zal de ECE in Warschau plaatsvinden en de daaropvolgende jaren in Parijs respectievelijk Berlijn. De ECE 2026 wordt georganiseerd door Het Comité en zal gehouden worden in AHOY Rotterdam.


 

Save the date: 2 november webinar Franse graanoogst 2022



Op woensdagochtend 2 november a.s. organiseert Het Comité voor de tweede keer dit jaar een webinar i.s.m. het Franse Intercéréales. Deze keer zal het aanbod van Frans graan in 2022 aan bod komen. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden, volgt binnenkort.


 

Feestelijk Jubileum Graandiner 2022 op donderdag 17 november

Dit jubileumjaar zal het jaarlijkse Graandiner in het WTC in Rotterdam een extra feestelijk tintje hebben en verwacht Het Comité ook meer gasten te mogen verwelkomen.
De uitnodigingen voor het Graandiner op 17 november a.s. zijn inmiddels verzonden. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op het met het secretariaat van Het Comité (cvg@graan.com)


 
Externe berichten

Herfstcampagne BO Akkerbouw gestart

Als onderdeel van de campagne Ruimte voor de Nieuwe Akkerbouw is BO Akkerbouw (waarvan Het Comité lid is), gestart met de Herfstcampagne. In dit onderdeel van de seizoenen is te zien wat er in de herfst op de akker gebeurt. Voor informatie over de campagne zie www.ruimtevoordenieuweakker.nl. In de videoclip is het oogsten van aardappelen, het rooien van bieten en zaaien van de tarwe voor het volgende jaar te zien.


 

Import duties 6 october 2022


The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duteis as fererred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020.



 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier!



 
 

 

 

Agenda 2022

2 november
Webinar Franse graanoogst 2022 van Intercéréales i.s.m. Het Comité
17 november

Jaardiner
15 december
Algemene Ledenvergadering (online)


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief