Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover. Het Comité neemt om de week deel aan het COCERAL-crisis overleg over Oekraïne. 

Stand van zaken vessel movements uit Oekaïense havens
Het Joint Coordination Centre (JCC) meldt dat (stand per 7 oktober) ongeveer 600 schepen naar en van de Oekraïense havens vertrokken zijn in het kader van de Black Sea Graindeal, waarmee circa 6,4 miljoen metric ton granen en andere agrarische producten is gemoeid. Voor het laatste bericht over het verloop van de inspecties in Instanbul zie: https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/information-note-7-october-2022.


Foto: joint civilian inspection team. bron: OCHA/Levent Kulu 

Opgave commerciële voorraden / ministeriële regeling
De RVO heeft vorige week voor het eerst bedrijven benaderd voor het maandelijks aanleveren van gegevens over de commerciële voorraden granen. Het Comité heeft (evenals MVO en Nevedi), hiervoor eerder een lijst van bedrijven overlegd die circa 80% van de markt representeren. De onderliggende wettelijke regeling met daarin de verplichting tot opgave is op 10 oktober in de Staatscourrant gepubliceerd en daarmee van kracht geworden (klik hier voor de regeling).  Het Ministerie van LNV liet vorige week in een overleg weten dat inmiddels 14 Lidstaten al gegevens hebben aangeleverd. Over het verloop van het aanleveren van de gegevens en over wat de Europese Commissie wel of niet gaat publiceren heeft Het Comité periodiek overleg met het Ministerie van LNV.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Geen jaarverlenging voor autorisatie van glyfosaat

Op vrijdag 14 oktober werd tijdens de SCoPAFF vergadering (Phytosanitary Legislation) gestemd over de verlenging van goedkeuring van glyfosaat in Europa voor 1 jaar. Er werd geen gekwalificeerde meerderheid bereikt. Dit benadrukt de politieke druk op dit dossier. Afgelopen juni heeft het Risicobeoordelingscomité van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een gevarenclassificatie voor glyfosaat gepubliceerd en concludeerde dat glyfosaat niet wordt beschouwd als een genotoxisch of kankerverwekkend gevaar.
De EFSA is momenteel nog bezig met het uitwerken van een volledige risicobeoordeling en de stemming van afgelopen week diende als overbrugging tussen het aflopen van de huidige autorisatie voor glyfosaat (op 15 december 2022) en de publicatie van de EFSA (verwacht in 2023). Mogelijk komt er een import tolerantie in afwachting van de risicobeoordeling van de EFSA. Het Comité zal – via COCERAL-  op korte termijn om duidelijkheid voor de situatie vanaf 15 december a.s. vragen.


 
Verenigingszaken

Wijziging m.b.t. vaststellen standaardmonsters en bijeenkomst wg Humane Consumptie & Handel

Omdat is gebleken dat er vanuit de leden minder behoefte bestaat voor het vaststellen van standaardmonsters en om bijeen te komen met de werkgroep Humane Consumptie & Handel, is besloten deze bijeenkomsten in de toekomst alleen nog te organiseren wanneer hier voldoende animo voor is. De betreffende leden hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.
Mocht er in de toekomst echter toch behoefte zijn aan (één van) beide bijeenkomsten, dan wordt men verzocht dit tijdig kenbaar te maken aan a.kleinbreteler@graan.com Bij voldoende belangstelling zal Het Comité dan alsnog een bijeenkomst organiseren.Een aantal van de onderwerpen die in het verleden bij de werkgroep Humane Consumptie & Handel op de agenda stonden, zijn inmiddels overgenomen door de werkgroep voedsel- en diervoederveiligheid. Leden die zich willen aanmelden voor deze werkgroep kunnen hiervoor een berichtje sturen aan a.kleinbreteler@graan.com


 

Statement van Het Comité over graanmarkten

In de afgelopen maanden zijn er verschillende negatieve berichten over de graanhandel verschenen, waarin het beeld geschetst wordt als zou deze zich in de huidige bijzondere tijden verrijken over de rug van inwoners van arme landen en grotere spelers hun positie zouden misbruiken. Voor Het Comité is deze berichtgeving aanleiding geweest om een statement op te stellen waarin uitleg wordt gegeven over de fluctuaties op graanmarkten (klik hier voor het stament).  Het statement is tevens te vinden op de website van Het Comité www.graan.com onder nieuws.


 

Gastspreker ALV 15 december : voorzitter Oekraïense Graan Vereniging

Het Comité is bijzonder verheugd over het feit dat wij voor de (digitale) ALV van donderdagmiddag 15 december a.s. Nikolay Gorbachov, voorzitter van de Ukrainian Grain Association (UGA), bereid hebben gevonden om een toelichting te geven op de bijzondere afgelopen maanden voor zijn leden en hun verwachtingen voor de komende maanden. 

Noteer de datum van deze ALV alvast in je agenda !


Nikolay Gorbachov


 

Update Jubileum Graandiner 2022 op donderdag 17 novemberInmiddels hebben we al ruim 300 aanmeldingen ontvangen voor het Graandiner dat donderdag 17 november a.s. plaatsvindt bij het WTC in Rotterdam.
Het belooft dan ook een bijzonder feestelijke en gezellige avond te worden! Mocht je je nog niet hebben aangemeld dan kan dat hier alsnog (nb. alleen voor leden van Het Comité).

Voor wie geen zin heeft om na alle festiviteiten nog naar huis te rijden heeft het Postillion (eveneens gevestigd in het WTC) een aantal kamers gereserveerd, speciaal voor onze leden à EUR 139.00, inclusief ontbijt, (excl. toeristenbelasting). Om zeker te zijn van een kamer, raden we je aan om z.s.m. te boeken! Een kamer reserveren kan via deze link.


 

Save the date: 2 november webinar Franse graanoogst 2022Op woensdagochtend 2 november a.s. organiseert Het Comité voor de tweede keer dit jaar een webinar i.s.m. het Franse Intercéréales. Deze keer zal het aanbod van Frans graan in 2022 aan bod komen.

Meer informatie over de exacte invulling van het programma volgt binnenkort. U kunt zich hier alvast aanmelden voor het webinar


 

Import duties 13 october 2022


The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duteis as fererred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

2 november
Webinar Franse graanoogst 2022 van Intercéréales i.s.m. Het Comité
17 november

Jaardiner
15 december
Algemene Ledenvergadering (online)


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief