Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover. Het Comité neemt om de week deel aan het COCERAL-crisis overleg over Oekraïne. 

Rusland hervat deelname aan Graandeal
Enkele dagen nadat Rusland de Graandeal had opgeschort, neemt het weer deel aan de humanitaire corridor voor de export van granen uit de Zwarte Zee. Onduidelijkheid bestaat nog steeds over het al dan niet verlengen van de Graandeal, die 24 november a.s. afloopt. Door de Europese organisatie COCERAL is al eerder bij de Europese Commissie aandacht gevraagd voor het belang van het verlengen van de Graandeal en een tijdige communicatie hierover.  


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

EFSA publicatie over NGT richtlijnen / COCERAL FEDIOL position paper

De EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) heeft de criteria gepubliceerd voor de risicobeoordeling van de producten die zijn afgeleid van sommige NGT's (New Genomic Techniques), zoals gerichte mutagenis, cisgenesis en intragenesis. Deze richtsnoeren zullen uiteraard van invloed zijn op het risicobeoordelingsproces voor NGT's en meer in het algemeen op de bestaande risicobeheersmaatregelen. De Europese organisatie COCERAL heeft met FEDIOL onlangs een position paper gepubliceerd waarmee zij reageren op de publieke consultatie over NGT's. In deze reactie uiten zij zich positief over het initiatief van de Europese Commissie om de regulering van NGT's opnieuw te bezien op toekomstbestendigheid. De organisaties wijzen in de position paper op het belang van NGT's in relatie tot de EU-plannen (o.a. Farm to Fork en m.b.t. gewasbescherming) die effect zullen hebben op de voedselzekerheid.  Lees hier de COCERAL/FEDIOL position paper. 

In Nederland zal op 18 januari 2023 een zgn. Ronde Tafel bijeenkomst georganiseerd worden over CRISPR-CAS. Dit laatste is een techniek die valt onder NGT's.


 
Externe berichten

Jaarlijks Seminar over kwaliteit U.S.A. Wheat crop 2022Ook dit jaar heeft Het Comité van U.S. Wheat Associates de uitnodiging ontvangen om het jaarlijkse Seminar over de kwaliteit van Amerikaanse tarwe oogst bij te wonen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagochtend 1 december tussen 10-13 uur in het Hilton hotel in Antwerpen Old Town (Groenplaats 32). Als sprekers zijn aanwezig Ian Flagg (vice-president U.S. Wheat Associates, the Netherlands) en Peter  Lloyd (regional technical director U.S, Wheat Associates, Morocco). De beide heren zullen een toelichting verzorgen op de wereldwijde tarwe situatie en op de kwaliteit van de U.S. Hard Red Spring en Durum tarwe oogst 2022.  U.S. Wheat Associates is als buitengewoon lid aan Het Comité verbonden. 

Mocht je het (gratis) seminar willen bijwonen, dan kan dit door je aan te melden via Infortm@uswheat.org.


 


Webinar International Whole Grain Day 15 november

Op 15 november a.s. vindt het webinar "Why do whole grains matter for the whole world'?" plaats, waarmee de 4e editie van International Whole Grain Day wordt gevierd. Het doel van deze dag is om meer kennis te delen over volkoren en welke goede toevoeging ze hebben voor onze gezondheid en voor de planet. Het webinar start om 15.30 uur en is gratis bij te wonen. Het bevat speeches van enkele wetenschappers over de toegevoegde waarde van volkeren granen voor een gezond en gebalanceerd dieet en een 2-tal paneldiscussie. Lees hier het programma en klik hier voor deelname aan het webinar.


 

Terugblik op Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid van BO AkkerbouwIn oktober organiseerde BO Akkerbouw de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid met als doel kennisdelen. Marktpartijen, maatschappij en overheden (nationaal en EU) sturen de komende jaren op versnelling van de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. Daarbij draait het om vijf pijlers: teeltratie, rassenkeuze, bodembeher, monitoring en gerichte beheersing. Zie www.bo-akkerbouw.nl/nieuws/2022/geïntegreerde-gewasbescherming-is-complexe-puzzel-met-ontbrekende-stukjes. Het Comité neemt deel aan de Stuurgroep Plantgezondheid van BO Akkerbouw.


 
Verenigingszaken

Update Jubileum Graandiner 2022 op donderdag 17 november - Early Bird Fee verloopt 5 november as.Nog maar een goede twee weken te gaan en dan is het zover. Het traditionele jaarlijkse Graandiner van Het Comité van Graanhandelaren.
Het aantal aanwezigen dat op donderdag 17 november a.s. het speciale Jubileum Graandiner zal bijwonen heeft de 450 al gepasseerd. Dit betreffen de gasten van een groot aantal lidbedrijven die tafels hebben gereserveerd en gasten die Het Comité voor dit speciale Jubileum Graandiner heeft uitgenodigd.

Voor een overzicht van de bedrijven die zich al hebben aangemeld voor het diner klik hier. Mocht je je nog niet hebben aangemeld doe dit dan snel (nb. alleen voor leden van Het Comité). Op 5 november a.s. vervalt de Early Bird Fee en betaal je per kaart 175,- euro (ex btw) in plaats van het jubileumtarief van 150,- euro (ex btw)

Het Jubileum Graandiner wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Cefetra Group en Viterra.

Voor wie geen zin heeft om na alle festiviteiten nog naar huis te rijden heeft het Postillion (eveneens gevestigd in het WTC) een aantal kamers gereserveerd, speciaal voor onze leden à EUR 139.00, inclusief ontbijt, (excl. toeristenbelasting). Om zeker te zijn van een kamer, raden we je aan om z.s.m. te boeken! Een kamer reserveren kan via deze link.


 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

2 november
Webinar Franse graanoogst 2022 van Intercéréales i.s.m. Het Comité
17 november

Jaardiner
1 december
Seminar US Wheat crop 2022
15 december
Algemene Ledenvergadering (online)


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief