Ontwikkelingen n.a.v. oorlog OekraïneHet Comité van Graanhandelaren volgt nauwlettend de ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en informeert de leden zowel in deze nieuwsbrief als in directe emailberichten hierover. Het Comité neemt om de week deel aan het COCERAL-crisis overleg over Oekraïne.

Graandeal met 120 dagen verlengd tot 19 maart 2023 
Vorige week werd op 17 november duidelijk dat de Graandeal met 120  dagen is verlengd tot 19 maart 2023. Goed nieuws dat ook voorzitter Jan Willem Baas noemde in zijn speech tijdens het Graandiner die avond. Goed nieuws voor de Oekraiense boeren, voedselzekerheid en de graanhandel. Die dag meldde het Joint Coordination Centre (JCC) dat 3 schepen de Oekrainse havens onder de Graandeal verlieten met in totaal 98,840 metric ton aan granen en andere voedingsmiddelen. Een van deze schepen vervoert tarwe naar in het kader van het Wereld voedselprogramma naar Turkije om vervolgens als meer naar Afghanistan en Yemen getransporteerd te worden.  Voor het volledige bericht van de JCC en over de schepen die wachten op inspectie klik hier.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Laatste ontwikkelingen m.b.t. MOAH- statement

Tijdens de laatste SCoPAFF-bijeenkomst toxicologische veiligheid zijn nieuwe elementen met betrekking tot het statement over MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) besproken. Er zijn enkele verduidelijkingen toegevoegd. Het toepassingsgebied omvat alle voedingsmiddelen, de limieten worden toegepast op de producten 'zoals verkocht', ongeacht de bron van MOAH en de totale MOAH-concentratie dekt de fractie van MOAH ≥C10 tot ≤C50.
Bovendien kwamen de lidstaten overeen om het vetgehalte nader te specificeren van de producten waarop de grenswaarden van 1 en 2 mg/kg van toepassing zijn. Dit betekent dat de reikwijdte als volgt is gewijzigd:

 • 0,5 mg/kg voor droogvoer met een laag vet-/oliegehalte (≤ 4% vet/olie)
 • 1 mg/kg voor voedingsmiddelen met een hoger vet-/oliegehalte (> 4% vet/olie, ≤50% vet/olie)
 • 2 mg/kg voor vetten/oliën of voedingsmiddelen met >50% vet/olie

De EFSA-publicatie wordt nu verwacht voor een openbare raadpleging in februari 2023. Daarnaast is de bijgewerkte SOP (Standard Operating Procedure) inmiddels gepubliceerd en is beschikbaar via de volgende link. Bovendien zal in november 2022 een bijgewerkte versie van de JRC-guidelines worden gepubliceerd voor commentaar door de nationale referentielaboratoria, met een verwachte publicatie begin 2023. Het zal richtsnoeren bevatten over:

 • de integratie van totale MOAH,
 • de rapportage van de totale MOAH, zonder dat er verder gerapporteerd hoeft te worden over de MOAH-fracties,
 • de berekening van de LOQ voor totale MOAH.


 

Update risicoprofielen aflatoxine protocol GMP+

Met ingang van 23 november verhoogt GMP+ de risicoprofielen aflatoxine voor Hongarije en Roemenië van medium naar hoog. Dit betekent dat maïs afkomstig uit deze landen frequenter geanalyseerd dient te worden.

 

Lees voor meer informatie hier het nieuwsbericht van GMP+


 

Publicatie EFSA Haloxifop-P

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een gerichte beoordeling gepubliceerd van de maximale residugehalten (MRL's) voor haloxyfop-P in specifiek zonnebloempitten en sojabonen (met betrekking tot codex maximale residulimieten (CXL's) of invoertoleranties) en de voorgestelde invoertolerantie-MRL's in lijnzaad en raapzaad/koolzaad.
EFSA beoordeelde of de product-stofcombinaties veilig zijn voor de consument en uiteindelijk behouden kunnen blijven in de MRL-verordening na het verstrijken van de goedkeuring van de werkzame stof. De EFSA concludeert dat de bestaande EU-MRL's in sojabonen en uien, de CXL in zonnebloempitten en de voorgestelde invoertoleranties in lijnzaad en raapzaad/koolzaad naar verwachting geen risico vormen voor de consument.

Om de veiligheid van de consument met betrekking tot de chronische blootstelling aan haloxyfop-P-residuen te garanderen, zouden de handhavings-LOQ's in verschillende plantaardige grondstoffen en melk moeten worden verlaagd tot de niveaus die door de EURL's worden gerapporteerd. Naar verwachting zal dit worden besproken tijdens de komende SCoPAFF-bijeenkomst voor residuen van bestrijdingsmiddelen begin februari 2023.


 
Thema’s / onderwerpen

Brede steun brief over NGT’s aan de Europese Commissie

Een 27-tal organisaties (waaronder COCERAL) hebben over New Genomic Techniques (NGTs) een brief gestuurd aan alle relevante diensten van de Europese Commissie. In de brief wordt steun uitgesproken voor een snelle goedkeuring van een nieuw regelgevingskader dat de specificaties van de NGT's beter kan vastleggen. Tevens wordt de Europese Commissie gewaarschuwd voor enkele mogelijke tekortkomingen in de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt er in de brief aandacht gevraagd voor duidelijke en sterke verwijzing naar de interesse van handelaren.


 

Terugblik op zeer geslaagd Jubileum Graandiner

Op de dag dat bekend werd dat de Graandeal verlengd werd, vond het Jubileum Graandiner van Het Comité plaats in het WTC te Rotterdam. De 500 gasten van de vereniging en de leden werden feestelijk ontvangen door dames in 'graanjurken' en Ruxy in een decor met mooie beelden uit de historie van de vereniging. Voorafgaand aan het diner was er de speech van de voorzitter en de gebruikelijke toast op de koning en de koningin. Ketenorganisatie MVO verraste Het Comité met een felicitatie en origineel cadeau (schaal met korenhalmen) voor het 150 jarig bestaan. Het diner werd dit jaar afgesloten met een 'afterparty' in het speciaal ingerichte Grand-café.

      

Nogmaals dank aan de sponsoren: Cefetra Group, Viterra en de Port of Rotterdam.


 
Verenigingszaken

Voorzitter Oekraïnese Graanvereniging tijdens ALV op 15 december

Op donderdagmiddag vindt voor de leden van Het Comité de online Algemene Ledenvergadering plaats. Als gastspreker is aanwezig de voorzitter van de Oekraïnense Graanvereniging, Nickolay Gorbachov. Aan hem is gevraagd de ervaringen van de afgelopen maanden en zijn verwachtingen voor 2023 met de aanwezigen te delen.


Nickolay Gorbachov

Mocht je dat nog niet gedaan hebben, noteer dan deze datum. Ongeveer twee weken van de voren wordt de uitnodiging aan de leden (incl. aanmeldlink) verstuurd.


 

Import duties: Factors for calculation 17 November 2022


The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duteis as fererred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
 
 
Heb jij ook leuk materiaal van ons 150 jarig bestaan? Upload jouw jubileum materiaal hier! 
 

 

 

Agenda 2022

1 december
Seminar US Wheat crop 2022
15 december
Algemene Ledenvergadering (online)


   


   

  Volg ons!

     

   
   
  Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief