Voedsel- en diervoederveiligheid

GMP+ Schema updates

GMP+ heeft updates gepubliceerd voor GMP+ FC scheme 2010 & 2020. Er zijn verschillende updates in voorwaarden van schemadocumenten. Documenten die o.a. zijn geüpdatet zijn:  TS 1.1 Prerequisite programma, TS 1.2 Purchase, TS 1.6 Sampling, TS 1.7 Monitoring, TS 1.9 Transport activities. 
Klik hier voor het nieuwsbericht van GMP+ met daarin informatie over specifieke veranderingen in de documenten.


 

Publicatie EFSA over mogelijke import tolerantie voor tricyclazol in rijst

Corteva Agriscience heeft een verzoek ingediend om een invoertolerantie voor de werkzame stof tricyclazol in rijst vast te stellen door de EFSA. De ingediende gegevens bleken toereikend om een voorstel voor een maximumresidugehalte (MRL) voor rijst te bepalen van 0,09 mg/kg (de huidige MRL is 0,01 mg/kg). Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling heeft de EFSA geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat de opname op korte en lange termijn van residuen als gevolg van het gebruik van tricyclazol een risico voor de gezondheid van de consument vormt. Dit advies moet nog besproken worden binnen de Europese Commissie.
Klik hier voor de publicatie.


 
Biologisch

Reactie Comité op Actieplan BiologischHet Comité heeft als brancheorganisatie voor de handelsketen haar waardering uitgesproken voor het Nederlandse Actieplan Biologisch met de ambitie 15% biologisch landbouwareaal. De handel draagt graag bij aan het bereiken van deze doelstelling door de rol die het vervult als schakel tussen vraag een aanbod. In de reactie heeft Het Comité ook aandacht gevraagd voor: het stimuleren van biologische productie en niet op het controleren en handhaven op volledige afwezigheid van chemisch-synthetische pesticideresiduen, een efficiënt en daadkrachtig opererende controle autoriteit (Skal biolocontrole), waarmee (periodiek) afstemming mogelijk is en een gelijk (EU-)speelveld waar Lidstaten wetgeving op dezelfde wijze implementeren en handhaven.  Klik hier voor de volledige reactie.


 

Biologisch Risicobeheersplan

Tijdens de Biokennisweek van afgelopen week heeft Skal het biologische beheersplan gepresenteerd. Dit is de richtlijn voor het in kaart brengen van risico’s en het beheersbaar maken van deze risico’s. Het risicobeheersplan bevat 5 stappen die je als biologische ondernemer moet uitwerken:

1. Beschrijf bedrijfsprocessen
2. Identificeer risico’s
3. Beschrijf voorzorgsmaatregelen
4. Registreer voorzorgsmaatregelen
5. Evalueer risicobeheersplan 

Risico’s zijn bedrijfsspecifiek, enkele voorbeelden zijn; contaminatie met niet toegestane stoffen (o.a. pesticiden, meststoffen, GMO, additieven, straling), en vermenging of verwisseling met gangbare (niet-biologische) producten. 
Het hebben van een risicobeheersplan wordt door Skal verplicht gesteld. Deze verplichting valt onder de Europese Bio-Verordening 2018/848, artikel 28, lid 1. In 2023 verwacht Skal dat stap 1 ‘beschrijf bedrijfsprocessen’ en stap 2 ‘identificeer risico’ zijn uitgevoerd door biologische ondernemers. In 2024 is het hele risicobeheersplan (stap 1 t/m 5) verplicht. Binnenkort wordt dit biologische risicobeheersplan op de website geplaatst van Skal. Klik op onderstaande afbeelding voor het overzicht, zoals gepresenteerd is op de Biobeurs. 


 

Jaarcijfers SKAL 2022 : groei biologisch landbouwareaal

Volgens de jaarcijfers die SKAL Biocontrole recent gepubliceerd heeft is in 2022 het biologisch landbouwareaal wederom gegroeid naar 79.853 hectare (exclusief grond in omschakeling). Daarmee komt het aandeel biologisch landbouwareaal in Nederland op 4,4%. Ook het aantal biologische landbouwbedrijven steeg, van 2.208 naar 2.242. Lees verder op www.skal.nl/nieuws


 
Agenda

Webinar: French maize offer 2022-2023Op donderdag 9 februari organiseert het Franse Interecéréales wederom voor de leden van Het Comité een webinar waarin de stand van zaken m.b.t. Franse maïs zal worden besproken. Leden kunnen zich hier aanmelden voor het webinar. Het programma is als volgt:

Program


 

Start van Regiobijeenkomsten 2023

Dit jaar organiseert Het Comité van Graanhandelaren voor het eerst regiobijeenkomsten  om met de lid-bedrijven het gesprek aan te gaan over de onderwerpen die in 2023 voor de sector in Nederland en Europa (gaan) spelen en om de inbreng en ideeën van de leden over deze onderwerpen op te halen.  

Onderwerpen als bijvoorbeeld het recente Nederlandse Actieplan Biologisch, de Ketenanalyse gegaste ladingen, de voorstellen die voortvloeien uit de Farm to Fork Strategy, zoals de EU-verordening Deforestation free supply chains en de te verwachten voorstellen m.b.t duurzaamheid en Due Diligence, maar ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Doel van deze bijeenkomsten is ook om leden regionaal de gelegenheid te bieden met elkaar te netwerken en een enkel potentieel lid-bedrijf uit te nodigen om met Het Comité kennis te maken. De leden zijn voor deze bijeenkomsten in 7 regio's ingedeeld. 

Op donderdag 2 maart vindt de eerste regiobijeenkomst op locatie van een van de leden (Tracomex) plaats voor de Regio Zuid-Oost. De leden die zijn ingedeeld in deze regio hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

De volgende regiobijeenkomsten staan inmiddels gepland:

  • 28 maart regio zuid west (bij CZAV, Wemeldinge)
  • 4 mei regio Amsterdam (bij Havenbedrijf Amsterdam)
  • 15 juni regio midden (bij Agrifirm, Apeldoorn)
De overige regiobijeenkomsten worden na de zomervakantie ingepland.


 
Verenigingszaken

Aanpassing tarieven COMOVA monsteropslag per 1 januari 2023

Vanwege de huidige stijging van alle kosten zijn wij genoodzaakt om ook de kosten voor opslag en verzending van de monsters bij COMOVA met ingang van 1 januari 2023 te verhogen.

Met ingang van deze datum worden de tarieven als volgt:

  •  Kosten voor opslag € 9,35 (ex. btw) per monster, m.u.v. maïsmonsters o.b.v. het GMP+ aflatoxine protocol (GMP+ BA4; §2.3 Protocol Monitoring Aflatoxine B1 in Maïs en bijproducten van maïs)
  • Kosten voor opslag van maïs, oud protocol (ex btw) € 5,50
  • Kosten voor opslag van maïs, nieuw protocol (ex btw) € 7,70
  • Kosten voor verzending binnen Nederland € 8,80 (ex btw) 
  • Kosten voor verzending buitenland m.u.v. de U.K.  € 31,35 (ex btw) 
  • Kosten voor verzending U.K. € 35,20 (ex btw)


 
Agenda

Agenda 2023


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief