Thema’s / onderwerpen

Grenswaarde sojameelstof gepubliceerd in Staatscourant

In december jl. is de wijziging van de wettelijke grenswaarden van o.a. meelstof uit de Arbeidsomstandighedenregeling gepubliceerd. Het betreft de toevoeging van soja aan de grenswaarden voor meelstof (4 mg/m3), die reeds was vastgesteld voor melen van tarwe, rogge, haver en gerst. De toevoeging van soja is naar aanleiding van het eerdere advies van de SER over de problematiek rond de allergenen afkomstig van sojabonen die tot meel zijn verwerkt na pellen en fijnmalen. De SER heeft geadviseerd om het risico afkomstig van soja-allergenen vooralsnog te beheersen door het hanteren van een wettelijke grenswaarde voor inhaleerbaar sojameelstof (ipv voor soja-allergenen). De SER heeft zich voorgenomen om drie jaar na invoering van de wettelijke grenswaarde opnieuw een haalbaarheidstoets uit te voeren of aanpassing (verlaging !) van de grenswaarde mogelijk is. Het Comité volgt deze discussie (samen met Vernof en Nevedi) en beziet welke acties ondernomen moeten worden. Zie voor de publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-32933.html


 

Recent ronde tafel gesprek over CRISPR-Cas in Tweede KamerOp 31 januari jl. vond in de Tweede Kamer tijdens een vergadering van de commissie voor LNV een ronde tafel gesprek over CRISPR-Cas met diverse experts plaats. Aan dit gesprek werd deelgenomen door o.a. vertegenwoordigers van de wetenschap, de agrarische sector en Plantum en maatschappelijke organisaties. Deze mutagenese techniek valt thans (nog) onder de strenge EU GMO-wetgeving (uitspraak Europees Hof van Justitie 25-07-2018). In Brussel wordt momenteel de wetgeving voor New Genomic Techniques opnieuw bekeken.
Voor het terugkijken van debat zie https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/crispr-cas of luister de podcast van NPOradio 1 De Dag van donderdag 31 januari jl.


 
Verenigingszaken

Bijeenkomst jonge professionals op 16 februari a.s. bij Havenbedrijf Rotterdam

Agribulk, Edible oils and fats MEETS Port of Rotterdam

Met een gedeeltelijk overlap in leden en met de gemeenschappelijke deler "Rotterdam" slaan Young Oils and Fats (YOF), Jonge Professionals Graanhandel en Jong Havenvereniging de handen in één, donderdag 16 februari brengen we een bezoek aan Port of Rotterdam.

Leden van Het Comité die voldoen aan de voorwaarden van de Jonge Professionals Graanhandel (<40 jaar en werkzaam bij lidbedrijf van Het Comité), kunnen zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.


 

21 Februari: Themabijeenkomst over EU-Verordening Ontbossingsvrije supply chainsOp 6 december 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de EU-Regulation for Deforestation free supply chains. Naar verwachting verschijnt in mei/juni de officiële publicatie. Daarmee komt een verbod op de invoer van producten als soja, palmolie, cacao, rubber, vlees en koffie die gelinkt zijn aan ontbossing steeds dichterbij. Achttien maanden na de invoering van de verordening moeten handelaren aan de hand van o.a. precieze locatiegegevens kunnen bewijzen dat hun producten niet afkomstig zijn van ontboste gronden waar ook ter wereld.
 
Handelaren, maar ook de toezichthouder en de overheid zullen dan ook ‘aan de slag’ moeten gaan, willen zij op tijd klaar zijn voor naleving van deze EU-regels. Vandaar dat MVO, Nevedi en Het Comité voor hun leden op dinsdagmiddag 21 februari deze bijeenkomst organiseren om te bespreken wat zij moeten doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden en om antwoorden te krijgen op de vele praktische vragen. Lees meer...

Inmiddels hebben ruim 120 deelnemers zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Leden van MVO, Nevedi en/of Het Comité kunnen zich nog steeds aanmelden via deze link.


 

Regio Zuid-Oost, eerste bijeenkomst in 2023

Dit jaar organiseert Het Comité van Graanhandelaren voor het eerst regiobijeenkomsten  om met de lid-bedrijven het gesprek aan te gaan over de onderwerpen die in 2023 voor de sector in Nederland en Europa (gaan) spelen en om de inbreng en ideeën van de leden over deze onderwerpen op te halen.  

Op donderdag 2 maart vindt de eerste regiobijeenkomst op locatie van een van de leden (Tracomex) plaats voor de Regio Zuid-Oost. De leden die zijn ingedeeld in deze regio hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Voor de zomervakantie zijn nog 3 regiobijeenkomsten gepland. 


 

Import duties: factors for calculation 2 February 2023The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 
Agenda

Agenda 2023


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief