Ontwikkelingen n.a.v. de oorlog in OekraïneSituatie rond transit Oekraïense producten 
Ondanks de afspraken die recent gemaakt zijn m.b.t. de transit van producten van Oekraïense origine door de vijf landen grenzend aan Oekraïne, zijn er door leden van Het Comité problemen geconstateerd bij de Poolse grenzen. Door een staking van Poolse transporteurs worden de grenzen geblokkeerd en wordt geëist dat dat Oekraïense transporteurs weer moeten beschikken over een vergunning om door Polen te transporteren. Mochten meer leden hiermee te maken hebben, dan graag een bericht aan Het Comité (cvg@graan.com). 


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Nieuwe Contaminanten Verordening levensmiddelen

De Europese Commissie heeft een nieuwe EU Verordening 2023/915 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen/ contaminanten in levensmiddelen gepubliceerd. Deze Verordening (EU) 2023/915 is van kracht per 25 mei en vervangt Verordening (EG) 1881/2006. In deze nieuwe verordening zijn aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van Verordening (EG) 1881/2006, zo is o.a. de leesbaarheid is verbeterd. Ter verduidelijking zijn er opmerkingen geplaatst bij de maximumgehalten. 


 
Verenigingszaken

Midzomer Handelsreceptie van Het Comité en NOFOTANa de enthousiaste reacties van vorige jaar organiseren Het Comité en NOFOTA wederom gezamenlijk een midzomer handelsreceptie. De receptie vindt plaats op donderdag 22 juni a.s. op de Euromast in Rotterdam. Leden van Het Comité en NOFOTA hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 
Geen uitnodiging ontvangen en wel lid van Het Comité en/of NOFOTA? Stuur dan een berichtje aan cvg@graan.com zodat je alsnog de uitnodiging ontvangt.


 
Externe berichten

Rapport FAO 'Gene editing and food safety'

Van de Food and Agriculture Organization of the United Nations is recent het rapport 'Gene editing and food safety', technical considerations and potential relevance to the work of Codex Alimentarius' verschenen. Gene editing is de overkoepelende term voor verschillende technieken in de moleculaire biologie, gericht op veranderingen in het DNA van levende organismen. Klik hier voor het volledige rapport.


 

6e International Symposium on Gluten-freeHet 6e International Symposium on Gluten-Free Cereal Products and Beverages 2023 zal van 18-20 oktober dit jaar in Rome georganiseerd worden. De organisatie ligt in handen van het Research Centre for Food and Nutrition of CREA, de Italiaanse council for Agricultural Research and Economics en de vereniging International Association for Cereal Science and Technology (ICC). Het Comité draagt jaarlijks bij aan de ICC. Voor meer info over het congres klik hier.


 

WWF-rapport over Farm to Fork Strategy

Op 3 mei heeft het Wereld Natuur Fonds het rapport 'Farm to Fork: systemic change is key to European Food Security and Resilience'. Het WWF anticipeert met het rapport op het voorstel voor het Legal Framework Sustainable Food Systems, dat in september van dit jaar verwacht wordt. Een van de punten in het rapport is dat voedselonzekerheid niet veroorzaakt wordt door tekorten maar door oneerlijke verdeling van het voedsel. En dat voedsel dat  bestemd kan zijn voor humane consumptie nu gebruikt wordt voor veevoeder, biobrandstof of verspild wordt. Klik hier voor het WWF-rapport.


 

Import duties: factors for calculation 4 May 2023


The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 

Agenda


 • 4 mei
  Regiobijeenkomst Amsterdam
 • 22 juni
  ALV en Midsummer Trade receptie
 • 6 juli
  Regiobijeenkomst Midden
 • 3 oktober
  Afwikkelaarsdiner
 • 30 november
  Comité graandiner
 • 14 december
  Online ALV
Voor meer informatie, zie ook de uitgebreide agenda op onze website.
 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief