Ontwikkelingen n.a.v. de oorlog in OekraïneHelaas is er nog geen nieuws te melden over de stand van zaken m.b.t. een mogelijke verleninging van de Graandeal. Het laatst gepubliceerde bericht van de VN hierover is het bericht op hun site dat melding maakt van de gesprekken die recent in Istanbul tussen alle betrokken partijen (t.w. Turkije, Ukraïne, de VN en Rusland) zijn gevoerd. Klik hier voor het VN-bericht 'note to correspondents: talks in Istanbul on the Black Sea Initiative'.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Voorstel voor nieuwe import toleranties Haloxifop-P en negatieve stemming voor importtolerantie tryciclazole in rijst

Afgelopen week heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een nieuwe importtolerantie voor Haloxifop in lijnzaad (0,05 mg/kg). De bestaande importtolerantie voor soja blijft ongewijzigd terwijl de importtoleranties voor zonnebloemzaad en raapzaad verlaagd worden (respectievelijk naar 0,01 mg/kg LOQ en 0,05 mg/kg). Voor de overige gewassen blijft een level van 0,01 mg/kg (LOQ) bestaan.  Er wordt in september of oktober gestemd over het voorstel. Afgelopen week werd er gestemd over een nieuwe importtolerantie voor tryciclazole in rijst (0,09 mg/kg). Helaas was er geen gekwalificeerde meerderheid.


 
Verenigingszaken

Nieuwe Cursus Graanhandel 2023-2024

De handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is een vak apart. Daarom geeft Het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel. Hierin komen alle aspecten van de grondstoffenhandel voor de agri-sector aan bod, bijvoorbeeld logistiek, producteigenschappen, markt, handelsgeschiedenis en het contractenrecht. 

Tijdens deze cursus worden de theorie en praktijk uitvoerig behandeld door docenten die allen beschikken over ruime praktijkervaring van de graanhandel in ruime zin. De cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de graanhandel, maal- en mengvoederindustrie, alsmede aanverwante sectoren. 
Aan deze cursus kunnen zowel leden als niet-leden deelnemen.

De cursus Graanhandel 2023-2024 gaat 6 september 2023 van start. Aanmelden voor deze cursus is mogelijk door gebruik te maken van deze link 
Hier is ook de brochure van deze cursus terug te vinden. 


 

Secretariaat donderdag en vrijdag gesloten

Vanwege Hemelvaartdag en de aansluitende brugdag is het secretariaat op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei gesloten. Voor dringende gevallen kunt u het algemene nummer (010-4673188) bellen, u wordt dan doorgeschakeld.


 
Thema’s / onderwerpen

Voorstel EU-Verordening vandaag door Europese Raad aangenomen


Vandaag heeft de ECOFIN (Economische en Financiële Raad) het voorstel voor de EU-Verordening Deforestation-free Supply Chains aangenomen. Nu zowel het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd zal de tekst van de Verordening in de EU Official Journal gepubliceerd worden. De Verordening zal 20 dagen na publicatie in werking treden. De belangrijkste bepalingen voor 'operators en traders' treden vervolgens achttien maanden daarna in werking.


 

Verzoek om dialoog over 'Framework Legislation on Sustainable Food Systems'

In een gezamenlijke brief aan de drie Eurocommissarissen voor Voedselveiligheid, Landbouw en Milieu hebben 31 Europese organisaties uit de agrarische voedselketen (o.a. COCERAL en FEFAC) aangedrongen op meer dialoog over het 'Framework Legislation Sustainable food Systems', dat in september van dit jaar verwacht wordt.  Het Framework maakt onderdeel uit van de Farm to Fork Strategy en heeft als doel de transitie naar duurzame voedselsystemen te faciliteren. In de brief wordt o.a. aandacht gevraagd voor een duidelijke definitie van duurzaamheid, een duidelijk doel en afstemming met aanpalende EU- en internationale regelgeving en ontwikkelingen. Klik hier voor de brief.


 

Support voor plannen Europese Commissie voor NGT's

Op 10 mei jl. hebben 20 Europese organisaties (o.a. COCERAL, FEDIOL en FEFAC) in een brief aan vice-president Timmersmans en aan de EU-commissarisen voor volkgezondheid en landbouw hun steun geuit voor de plannen van de Europese Commissie m.b.t. New Genomic Techniques (NGT's). In deze brief pleiten zij o.a. voor dezelfde behandeling van 'conventional-like NGT plants' als die voor traditioneel gekweekte planten, besteden zij aandacht aan het belang van transparantie en keuzevrijheid (met behulp van registers) en leggen zij uit waarom er geen verplichte traceerbaarheid en labelling moet komen, gelet op de internationale ontwikkelingen met NGT's.  Klik hier voor deze gezamenlijke brief.


 

Import duties: factors for calculation 11 May 2023


The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 

Agenda


 • 22 juni
  ALV en Midsummer Trade receptie
 • 6 juli
  Regiobijeenkomst Midden
 • 6 september
  Start Cursus Graanhandel
 • 3 oktober
  Afwikkelaarsdiner
 • 30 november
  Comité graandiner
 • 14 december
  Online ALV
Voor meer informatie, zie ook de uitgebreide agenda op onze website.
 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief