Uitdagingen en kansen voor de graanhandel in 2023

Namens het bestuur van Het Comité, wens ik jullie een goede start van een mooi en gezond 2023. Persoonlijk hoop ik dat het nieuwe jaar het einde van de oorlog brengt en dat we vooral blijven omzien en luisteren naar elkaar. 

De diverse ontwikkelingen die ook in het vorige jaar van invloed waren op de graanhandel, blijven de komende maanden actueel, zoals de voortdurende oorlog in Oekraïne en de hoge energie- en transportkosten. Daarnaast zal de handel ook te maken gaan krijgen met maatregelen die voortvloeien uit zowel EU-wetgeving (o.a. ontbossing en genomische technieken voor planten) als uit NL-wet- en regelgeving (o.a. Landbouwakkoord en de omgang met fosfides in agri-bulkgoederen), zie ook het Jaarplan 2023.  Het bureau en het bestuur van Het Comité kijkt er naar uit om, samen met de lidbedrijven en omringende organisaties, het komende jaar bij te blijven dragen aan een evenwichtige en succesvolle handel in granen, zaden en peulvruchten. 

Caroline Emmen


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

Inspectieresultaten Residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen 2021

NVWA heeft de inspectieresultaten residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen van 2021 gepubliceerd. Het bericht van de NVWA bevat een overzicht van de belangrijkste bevindingen en daarbij twee bijlagen met de individuele resultaten van alle monster genomen bij o.a. levensmiddelenbedrijven, supermarkten en de haven. Jaarlijks publiceert de NVWA deze resultaten. 
Klik hier voor meer informatie. 
Meer informatie over openbare bekendmakingen door de NVWA vind je hier.


 

GMP+ update protocol monitoring aflatoxine

Per 23 december 2022 heeft GMP+ de risicoprofielen voor aflatoxine monitoring geüpdatet. 

 • Het risicoprofiel voor Oekraïne is verlaagd van medium naar laag.  
 • Het risicoprofiel van Italië is verhoogd van medium naar hoog. 
 • Het risicoprofiel van Zuid-Frankrijk is verhoogd van laag naar medium (specifieke departementen zijn verhoogd, anderen blijven laag). 
Een verhoging van het risicoprofiel betekent dat er meer analyses uitgevoerd moeten worden op maïs afkomstig van de betreffende landen/ regio's.

Klik hier voor meer informatie.


 

Uitspraak rechter over goederen in transito en overschrijding MRLIn hoger beroep heeft de rechter vorig jaar uitspraak gedaan over een partij sesamzaad uit India, dat in transito lag, en waarbij uit analyse bleek dat er residuen van ethyleenoxide (en 2-chloorethanol) aanwezig waren met een gehalte van 2,0 mg/kg. Op grond van artikel 67 van de Controle Verordening (Verordening 2017/625) bepaalde de rechter dat de partij sesamzaad vernietigd moet worden en niet kan worden teruggezonden naar India. "De partij sesamzaad met een overschrijding van de MRL als hier aan de orde levert een nadelig effect op de gezondheid van de mensen op en aldus is er sprake van een risico als bedoeld in art. 67 van de Verordening 2017/625".  Alleen voor leden: klik hier voor nadere informatie.


 

Voor op de agenda

Tip: Biokennisweek 2023
Van 16 t/m 19 januari vindt de Biokennisweek 2023 plaats. Op maandag 16 en dinsdag 17 januari zijn er diverse online presentaties van o.a. Skal en op woensdag 18 en donderdag 19 januari is de Biobeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. 
Klik hier voor meer informatie.Save the date: webinar Franse granen door Intercéréales 9 februari 2023

In samenwerking met Het Comité organiseert het Franse Intercéréales op 9 februari 2023  opnieuw een webinar over de Franse oogst. Meer informatie en de aanmeldmogelijkheid volgt binnenkort.
Save the date: bezoek Havenbedrijf Rotterdam met Jonge Professionals Graanhandel en YOF
Op 16 februari (’s middags) organiseren MVO en Het Comité samen met Havenbedrijf Rotterdam een bijeenkomst voor de YOF, de jonge professionals graanhandel en de leden van Jong Havenbedrijf. 
Het eerste deel van deze bijeenkomst betreft een inhoudelijke presentatie met aansluitend een borrel. 
Noteer deze datum alvast in je agenda! De officiële uitnodiging met programma en aanmeldlink volgt later in januari.


 
Externe berichten

Registratie CIFER systeem China- actie vereist

Een delegatie van LNV en NVWA sprak onlangs met de GACC (Chinese Douane). In deze bijeenkomst werd erop gewezen dat bedrijven die (veterinaire) producten exporteren naar China problemen hadden met het Cifer-registratiesysteem. Veel vragen werden beantwoord met betrekking tot de registratieprocedures in Cifer die gelden voor alle bedrijven die ‘risicovolle producten’ zoals melen en granen exporteren. Lopende registraties vereisen actie om de volledige registratie vóór 30 juni af te ronden. Lees meer op het ledengedeelte van onze website.


 

Zweden voorzitter EU eerst helft 2023Vanaf 1 januari t/m 30 juni a.s. vervult Zweden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Als prioriteiten hebben de Zweden de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de agenda staan (veiligheids- en defensiebeleid), de energietransitie en versterking van het concurrentievermogen van de EU. Ook streeft het naar het afronden van de onderhandelingen over het Fit for 55 pakket (=55% netto vermindering van uitstoot van broeikasgas t.o.v. 1990). Daarnaast wil Zweden ook focussen op het handhaven van de rechtstaat in Europa. Het voorzitterschap van de Europese Raad rouleert om de zes maanden, voor de tweede helft van 2023 is Spanje voorzitter. Zie voor meer informatie ook www.europa-nu.nl


 

Support voor actie Alpe d'HuZes van teams uit de agri- en foodsector

Op 1 juni van dit jaar gaan een tweetal teams vanuit De Heus deelnemen aan de fietstocht Alpe d'HuZes onder de vlag van Big Challenge. Big challenge is een verzameling van teams uit de agri- en foodsector.  Deelnemers aan deze tocht fietsen 6x de Alpe d'Huez op om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Mocht je een deelnemer of team willen sponsoren, kijk dan op www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers en zoek op Big challenge of de naam van degene die deelneemt.


 

Rapport FAO Gene Editing and agrifood systems


De Wereld voedselorganisatie van de VN (FAO) heeft een rapport gepubliceerd over "Gene editing and agrifood sysstems".  Het rapport bevat een uitgebreide beschrijving van genetische modificatie bij planten en dieren, de mogelijke gevaren en  voordelen en de impact op het milieu en de maatschappij. In het rapport is ook een overzicht van verschillende (agrarische) producten opgenomen en van de wereldwijde regelgeving.  Zie voor het volledige FAO-rapport www.fao.org


 

Import duties: factors for calculation 15 December 2022The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 

Agenda 2023

 •  9 februari
  Webinar Franse granen door Intercéréales
 • 16 februari
  Bijeenkomst jonge professionals Het Comité en MVO
 • 21 februari
  Themabijeenkomst ontbossing
 • 22 juni
  Algemene Ledenvergadering en Midsummer receptie
 • 14 december
  Online ALV 

 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief