Ontwikkelingen n.a.v. oorlog in Oekraïne

In het tweewekelijkse crisisoverleg van COCERAL zijn wederom de (lange) wachttijden bij de controle van zowel inkomende als uitgaande schepen bij Instanbul benoemd. Daarnaast zijn er zorgen geuit over de verhogingen van de verzekeringen die op korte termijn verwacht worden. COCERAL heeft hierover contact met DG FISMA en blijft dit punt onder de aandacht van de EC brengen. 

Mochten er andere vragen of knelpunten zijn m.b.t. de export vanuit Oekraïne, dan graag een bericht aan het bureau van Het Comité (cvg@graan.com).


 

Jaarplan 2023

In de nieuwsbrief van afgelopen week is abusievelijk de link naar het jaarplan 2022 i.p.v. naar het nieuwe jaarplan 2023 geplaatst, onze excuses daarvoor.

 

De link naar het jaarplan 2023 vindt u hier.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

EWS Alert van GMP+

GMP+ heeft een Early Warning System (EWS) Alert uitgestuurd voor Aflatoxine B1 in graanspoeling, gedroogd (DDGS) uit Hongarije. Klik hier voor het EWS alert van GMP+. 
Het doel van het EWS is het melden van onregelmatigheden die betrekking hebben tot voederveiligheid en een snelle reactie en communicatie over (nieuwe) gevaren en risico’s in de hele diervoederproductieketen mogelijk te maken, met als doel de schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu te voorkomen of te beperken. 
Voor meer informatie over het GMP+ Early Warning System zelf, klik hier


 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over raapzaad als ‘novel food’Op verzoek van de Europese Commissie is het EFSA-panel gevraagd om een advies uit te brengen over hele zaden van koolzaad als een nieuw voedingsmiddel (novel food) overeenkomstig met Verordening (EU) 2015/2283.  Het verzoek betrof het gebruik als ingrediënt in 'Brood en broodjes waaraan speciale ingrediënten zijn toegevoegd' en 'Glutenvrij brood'. En als doelgroep was vermeld de algemene bevolking. Het EFSA-panel merkt op dat de inname van het raapzaad als novel food kan leiden tot aanzienlijk hogere inname van glucosinolaten (i.c.m. andere voedingsmiddelen). Het panel heeft gevraagd om aanvullende onderzoeken ter ondersteuning van de veiligheid, maar deze werden niet verstrekt. Het panel concludeert dat de veiligheid van hele zaden van koolzaad onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden niet is vastgesteld.
Klik hier voor de publicatie van EFSA.


 
Biologisch

Skal: nieuwe lijst hoog risico-producten import

Per 1 februari 2023 hanteert Skal een nieuwe lijst van hoog risico-producten voor bemonstering en laboratoriumonderzoek bij import.
Klik hier voor het nieuwsbericht van Skal inclusief de lijst met producten.


 
Thema’s / onderwerpen

21 Februari: Themabijeenkomst over EU-Verordening Ontbossingsvrije supply chainsOp 6 december 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de EU-Regulation for Deforestation free supply chains. Naar verwachting verschijnt in mei/juni de officiële publicatie. Daarmee komt een verbod op de invoer van producten als soja, palmolie, cacao, rubber, vlees en koffie die gelinkt zijn aan ontbossing steeds dichterbij. Achttien maanden na de invoering van de verordening moeten handelaren aan de hand van o.a. precieze locatiegegevens kunnen bewijzen dat hun producten niet afkomstig zijn van ontboste gronden waar ook ter wereld.
 
Handelaren, maar ook de toezichthouder en de overheid zullen dan ook ‘aan de slag’ moeten gaan, willen zij op tijd klaar zijn voor naleving van deze EU-regels. Vandaar dat MVO, Nevedi en Het Comité voor hun leden op dinsdagmiddag 21 februari deze bijeenkomst organiseren om te bespreken wat zij moeten doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden en om antwoorden te krijgen op de vele praktische vragen. 

 Klik hier voor meer informatie en het programma voor deze middag.

De uitnodiging voor deze bijeenkomst is inmiddels per email aan onze leden toegestuurd.


 

6 juni: Programma Stap in de wereld van 't Haagse


Op  dinsdag 6 juni organiseert de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND), waarvan Het Comité deel uitmaakt, opnieuw het programma "Stap in de wereld van 't Haagse', dat inzicht geeft in de wereld van het Ministerie van LNV en de Tweede Kamer. Haagse besluitvorming heeft grote impact op de sector en daarmee ons werk. Maar hoe komen die besluiten tot stand? Hoe kunnen we invloed uitoefenen op beleid? Het programma bevat zowel een ontvangst bij het Ministerie van LVN als in de Tweede Kamer. Klik hier voor het volledige programma en aanmelding.


 

Import duties: factors for calculation 12 January 2023The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020.

 

Agenda 2023

 •  9 februari
  Webinar Franse granen door Intercéréales
 • 16 februari
  Bijeenkomst jonge professionals Het Comité en MVO
 • 21 februari
  Themabijeenkomst ontbossing
 • 22 juni
  ALV en Midsummer receptie
 • 30 november
  Comité graandiner
 • 14 december
  Online ALV 

 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief