Ontwikkelingen n.a.v. de oorlog in OekraïneVorige week heeft de Europese Commissie officieel gereageerd met een brief aan de 5 landen (Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije) n.a.v. van hun (voorgenomen) importverboden voor goederen uit Oekraïne. Duidelijk is dat de EC financieel support aan de boeren (heeft) verstrekt. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief bestaat er nog onduidelijkheid over welke preventieve maatregelen er precies getroffen gaan worden inzake de importen van tarwe, mais, raapzaad en zonnebloempitten. 


 
Verenigingszaken

Midzomer Handelsreceptie van Het Comité en NOFOTANa de enthousiaste reacties van vorige jaar organiseren Het Comité en NOFOTA wederom gezamenlijk een midzomer handelsreceptie. De receptie vindt plaats op donderdag 22 juni a.s. op de Euromast in Rotterdam. Leden van Het Comité en NOFOTA hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 
Geen uitnodiging ontvangen en wel lid van Het Comité en/of NOFOTA? Stuur dan een berichtje aan cvg@graan.com zodat je alsnog de uitnodiging ontvangt.


 

Starck International toegetreden als lid van Het ComitéDeze maand hebben wij Starck International mogen toevoegen aan ons ledenbestand. Starck International is een jonge onderneming die zich bezighoudt met de distributie van agrarische grondstoffen, bestemd voor de mengvoederindustrie. Zij leveren in heel Europa en zijn gevestigd in Utrecht. 
Wij heten Starck van harte welkom in onze ledenkring!


 

26 April - Coceral webinar 'The Role of Grain Trade in Supporting Food Security'
Morgenmiddag, woensdag 26 april, tussen 14.30-17.00 uur organiseert Coceral een webinar getiteld 'The Role of Grain Trade in Supporting Food Security' met als doel enkele mythen over de graanhandel te ontkrachten (voedseltekorten creëren, prijzen beheersen, verantwoordelijk zijn voor ontbossing, enz.) en aan te tonen hoe graanhandel daadwerkelijk positief heeft bijgedragen aan voedselzekerheid. 

Het webinar is georganiseerd rond twee panels:

 • Het eerste panel behandelt hoe graanhandel werkt, met een discussie tussen de president en vice-presidenten van Coceral en een handelaar van CHS,
 • Het tweede panel begint met een korte presentatie van Amer Badawi, van het Wereldvoedselprogramma van de VN, die zich vervolgens bij de panelleden voegt en bespreekt hoe graanhandel de voedselzekerheid ondersteunt.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het webinar via deze link.


 

27-28 april is het secretariaat van Het Comité gesloten

Op Koningsdag - donderdag 27 april a.s. - en de vrijdag erna is het secretariaat van Het Comité gesloten.

Voor dringende gevallen kunt u contact opnemen met Caroline Emmen, tel. 06-52454940.


 
Thema’s / onderwerpen

Europees Parlement stemt in met EU-Verordening Ontbossingsvrije supply chainsHet Europees Parlement heeft vorige week ingestemd met het voorstel voor de Verordening Ontbossingsvrije supply chains. Voor de definitieve aanname van het voorstel is nog instemming van de Europese Raad nodig. 

In een gezamenlijke persbericht hebben de Europese koepelorganisaties COCERAL-FEFAC-FEDIOL de Europese Commissie en lidstaten opgeroepen om samen met stakeholders de implementatie van deze Verordening te faciliteren. Tevens wordt verzocht om op korte termijn duidelijkheid te verstrekken zodat de supply chain zich (tijdig) kan voorbereiden op de implementatie van de maatregelen naar de praktijk. Klik hier voor het persbericht.


 

New Genomic Techniques (NGT's)

Op 11 april jl. besteedde het t.v.-programma Zembla in de uitzending 'Sleutelen aan zaad'  aandacht aan CRISP-CAS, de methode waarmee een knip in het DNA kan worden gegeven. Voor deze uitzending heeft men o.a. gesproken met de WUR, het ministerie van LNV en Plantum. Voor het terugkijken van de uitzending klik hier.

Het  Rathenau Instituut heeft het rapport 'Editing under provision: Dutch citizens' views on new genomic techniques in food crops gepubliceerd.  Dit rapport laat zien hoe Nederlanders denken over nieuwe gentechnieken, met als bekendste voorbeeld CRISPR-CAS. Klik hier voor het volledige rapport.  De Europese Commissie heeft het proces voor wetgeving voor planten geproduceerd door nieuwe genomische technieken (NGT's) in werking gezet. De wetgeving heeft als doel het handhaven van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van mensen en dieren, het milieu, om innovatie te stimuleren in het agri-food systeem en bij te dragen aan de doelstellingen van de EU Green Deal en Farm to Fork Strategy.


 
Externe berichten

WUR rapport Stimuleren gebruik eiwithoudende grondstoffen uit Europa verschenen

Verschenen is het rapport 'Stimuleren gebruik eiwithoudende grondstoffen uit Europa van de Wageningen University & Research (WUR). Het onderzoek richt zich op de vraag: Hoe kunnen veevoederbedrijven gestimuleerd worden om meer eiwithoudende grondstoffen uit Europa te benutten, zonder dat dit ontbossing in Europa tot gevolg heeft?  Aanleiding voor het onderzoek was de aangenomen Tweede Kamer motie van het lid Boswijk (CDA) uit mei 2021. Klik hier voor het volledige rapport.


 

Import duties: Factors for calculation 20 April 2023


The European Commission published the factors  for calcuation of import duties. The factore taken into account for the calculation of import duties as referred to in article 2(2) of Regulation (EU) No 624/2010.

The duty in force was fixed in Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020. 

Agenda


 • 4 mei
  Regiobijeenkomst Amsterdam
 • 22 juni
  ALV en Midsummer Trade receptie
 • 6 juli
  Regiobijeenkomst Midden
 • 3 oktober
  Afwikkelaarsdiner
 • 30 november
  Comité graandiner
 • 14 december
  Online ALV
Voor meer informatie, zie ook de uitgebreide agenda op onze website.
 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief