Ontwikkelingen n.a.v. de oorlog in OekraïneMaatregelen
Door de Europese Commissie zijn de volgende afspraken gemaakt met de landen grenzend aan Oekraïne, t.w. Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije:

-Mais, tarwe, raapzaad, zonnebloemenzaad en -olie uit Oekraïne mogen alleen in transit door genoemde landen getransporteerd worden;
-De EU verstrekt 100 miljoen euro aan subsidies aan boeren die getroffen zijn door  Oekraïnse importen ter compensatie;
-De EU vergroot de investeringen in de Solidarity Lanes.

M.b.t. de eerste afspraak is onduidelijk hoelang deze van kracht zal zijn en/of dat er wellicht producten aan worden toegevoegd.

Opschorten importheffingen
Een  deel van het Europees Parlement (commissie internationale handel) heeft vorige week ingestemd met het voorstel om de opschorting van de importheffingen, quota etc.  voor de import van producten uit Oekraïne te verlengen. Tijdens de plenaire sessie op 8-11 mei a.s. ligt het voorstel ter besluitvorming voor het voltallige Europees Parlement voor. Daarna volgt de besluitvorming door de Europese Raad.


 
Voedsel- en diervoederveiligheid

EFSA rapporten pesticiden residuen in food 2021De European Food Safety Authority heeft twee rapporten gepubliceerd over pesticiden residuen in food.

Meer informatie vindt u hier op de website EFSA.


 
Thema’s / onderwerpen

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Vorige week heeft de Juridische Commissie (JURI) van het Europees Parlement gestemd over de voorgestelde amendementen op de oorspronkelijke tekst van de Europese Commissie voor corporate sustainability due diligence. Hiermee komt de tekst meer in lijn met de uitgangspunten en bewoordingen zoals gebruikelijk bij de UN en OECD. Positief is ook dat voorgesteld wordt om sectorspecifieke richtlijnen voor landbouw op te nemen. Lees hier het persbericht van COCERAL/FEDIOL/FEFAC over de aanname in de JURI-commissie van het Europees Parlement.


 
Verenigingszaken

Midzomer Handelsreceptie van Het Comité en NOFOTANa de enthousiaste reacties van vorige jaar organiseren Het Comité en NOFOTA wederom gezamenlijk een midzomer handelsreceptie. De receptie vindt plaats op donderdag 22 juni a.s. op de Euromast in Rotterdam. Leden van Het Comité en NOFOTA hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 
Geen uitnodiging ontvangen en wel lid van Het Comité en/of NOFOTA? Stuur dan een berichtje aan cvg@graan.com zodat je alsnog de uitnodiging ontvangt.


 
Externe berichten

Akkerbouw ziet belangrijke stappen van kabinet voor biobased

BO Akkerbouw heeft positief gereageerd op de stappen die het kabinet op 26 april jl. heeft gezet voor het stimuleren van biobased bouwmaterialen. Door normen voor nieuwbouw aan te scherpen en het isoleren en bouwen met biobased bouwmaterialen te stimuleren, wordt de vraag naar biobased materialen in Nederland vergroot. De Nederlandse akkerbouw kan nu inspelen op de groeiende vraag vanuit de bouw. Lees hier het volledige persbericht van BO Akkerbouw.


 

ICC International Cereal and Bread Congress 2024

Bij de ICC is men er op tijd bij met de aankondiging dat van 22-25 april 2024 het zeventiende International Cereal and Bread Congress (ICBC) in Nantes te Frankrijk zal plaatsvinden. Doel van het congres is om 'Healthy Cereal Diets from Sustainable Food Systems" te promoten.Aan de orde komen de meest recente innovaties en ontwikkelingen op het gebied van graanwetenschappen en-technologieën. Het Comité draagt jaarlijks bij aan de organiserende vereniging International Association for Cereal Science and Technology (ICC). Voor meer info over het congres in 2024 zie: www.icc-icbc.com.


 

Agenda


 • 4 mei
  Regiobijeenkomst Amsterdam
 • 22 juni
  ALV en Midsummer Trade receptie
 • 6 juli
  Regiobijeenkomst Midden
 • 3 oktober
  Afwikkelaarsdiner
 • 30 november
  Comité graandiner
 • 14 december
  Online ALV
Voor meer informatie, zie ook de uitgebreide agenda op onze website.
 


 

Volg ons!

   

 
 
Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser | Afmelden voor de nieuwsbrief