kalender icoon

11 november 2021

Het Comité van Graanhandelaren viert 150-jarig bestaan

Op 3 januari 2022 is het exact 150 jaar geleden dat zes Rotterdamse bedrijven Het Comité van Graanhandelaren oprichtten. Gedurende het hele jaar 2022 viert de branchevereniging, dat 50 jaar geleden al het predicaat Koninklijk kreeg, dit jubileum. Het Comité vertegenwoordigt op dit moment 120 bedrijven en organisaties die actief zijn in de handelsketen van granen, zaden en peulvruchten, diervoeder(grondstoffen) en bio-energie.

De Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren, zoals de organisatie voluit heet, behartigt op diverse manieren de belangen van de aangesloten bedrijven in de agri-business. Naast handelaren en producenten van (diervoeder)grondstoffen en biobrandstoffen, zijn dat ook collecteurs, op- en overslagbedrijven, meelfabrieken, oliezadenverwerkende industrie, inspectiebedrijven en verschillende logistieke dienstverleners. Circa 90 procent van alle bedrijven in deze branche is dan ook lid van Het Comité.
Van belangenbehartiging tot handelsbevordering

Belangenbehartiging op het gebied van landbouw- en handelspolitiek is een van de belangrijkste taken. Het Comité spant zich in om handelsbelemmeringen weg te nemen en diervoerder- en voedselveiligheid te waarborgen. Ook verzorgt de vereniging het beheer van nationale en internationale standaardhandelscontracten, zoals de CNGD, DNV en GZP. Is er een geschil, dan kunnen de partijen deze voorleggen aan het arbitrage-instituut dat Het Comité beheert. Daarnaast organiseert het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel waarin alle aspecten van de grondstoffenhandel aan bod komen. Op aanvraag stelt Het Comité de dagwaarden van diverse producten vast en biedt zij de mogelijkheid om monsters op te slaan en producten te laten analyseren door erkende laboratoria. 

Meer structuur in de handel

Meer structuur in de graanhandel. Dat was de achterliggende gedachte en belangrijkste reden dat 150 jaar geleden zes graanhandelaren Het Comité hebben opgericht. Ook de logistieke afhandeling in de haven kon wel wat meer sturing gebruiken. Een eerste, belangrijke wens van Het Comité was het in goede banen leiden van het ‘opmaken van (prijs)noteringen’. Die prijsvorming gebeurde in die jaren in de Rotterdamse Beurs, elke maandag, donderdag en zaterdag. Het Comité overtuigde De Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) om die noteringen te gaan publiceren. In de maanden na de oprichting traden stapsgewijs meerdere handelsbedrijven toe, waardoor het ledenbestand eind 1872 al 21 namen kende.  

Focus op kwaliteit

In de achterliggende 150 jaar bouwde Het Comité zijn taken stapsgewijs uit. Behalve zaken die met handelsbevordering te maken hebben, vervult de organisatie inmiddels ook een belangrijke taak bij kwaliteitsbewaking. Zo had de belangenvereniging lange tijd een eigen laboratorium, dat enige jaren terug is verzelfstandigd. Het Comité vervult ook een belangrijke rol in de belangenbehartiging, zowel in eigen land als ook in Europa en de wereld. Op Europees niveau vindt de belangenbehartiging door COCERAL plaats, op internationaal niveau is er nauwe samenwerking met GAFTA. Daarnaast werkt Het Comité op verschillende onderwerpen samen met Wageningen University & Research (WUR).

Viering van het jubileum

Op 17 februari trapt Het Comité het jubileumjaar officieel af, tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de Balzaal van het Wereldmuseum in Rotterdam (mits dit i.v.m. de coronamaatregelen mogelijk is). Maar ook later in het jaar zullen nog enkele festiviteiten en events rondom dit jubileum plaatsvinden. Het Comité heeft de speciale website www.150jaarComite.nl ingericht, waarop veel informatie over dit gedenkwaardige jaar en de historie van de vereniging te lezen en te zien is.