kalender icoon

13 september 2022

Hoe vierde Het Comité haar mijlpalen door de jaren heen?

Op woensdag 3 januari 1872 werd Het Comité van Graanhandelaren opgericht. Wat begon met een proeftijd van 3 maanden, waarin, zo blijkt uit het bericht van de oprichters, maar weinigen vertrouwen hadden, is inmiddels uitgelopen tot een 150-jarig bestaan. In deze afgelopen 150 jaar vierde de vereniging verschillende jubilea. De ene keer uitgebreider dan de andere keer. Hoe deze vieringen plaatsvonden en hoe uitbundig, zetten we hier kort uiteen. Uit de geschiedenisboeken blijkt overduidelijk dat de wijze van viering erg afhankelijk was van de situatie waarin Het Comité  en de samenleving zich bevonden.

De eerste grote viering van een jubileumjaar was in 1899, toen Het Comité zijn 25-jarig bestaan vierde via een diner voor de leden in de bovenzaal van de toenmalige Tivoli Schouwburg aan de Coolsingel in Rotterdam. Deze viering werd door maatschappelijke omstandigheden verlaat gevierd en viel gelijk met het 25-jarig voorzitterschap van J. van der Dussen. Dit alles was reden voor de leden om uitgebreid te tafelen en de jubilea te vieren.
Het 40-jarig bestaan
In 1912 vierde Het Comité zijn 40-jarig bestaan aan de Leuvehaven bij Maison Ulrich. De ambiance waarin zij dit deden, bestond uit ‘een schitterende feestmaaltijd met een hoofdtafel waarop een volledige graanelevator in bloemen prijkte’. Na enkele betogen van de voorzitters van Het Comité en de feestcommissie, volgden de sprekers elkaar snel op. In de historische overlevering schrijft men: ‘De stroom van welsprekendheid hield niet op te vloeien en de toejuichingen na alle redes volgden op elkaar. De geestdrift kende geen paal en perk.’ Secretaris-penningmeester H. van Randwijk is op deze avond benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, waarbij hij meteen op de schouders van de Comitéleden zat. Het feest eindigde vroeg in de ochtend. De uitkomst van de avond werd gezien als zeer succesvol.
 
Het 50-jarig bestaan
Ook bij het 50-jarig bestaan op 3 januari 1922, besteedde het Rotterdams Dagblad veel aandacht aan de viering. In de grote vergaderzaal van het Graanhuis gaf de voorzitter een overzicht van de geschiedenis dat in een artistiek boekwerk werd vastgelegd. In het boekje stonden foto’s van voorzitters, secretaris-penningmeesters, het Graanhuis, het interieur met de beroemde schouw, waarboven een spreuk van raadspensionaris De Witt was aangebracht. De spreuk luidde: “De graanhandel is de source en de wortel van de notabelste commercie en navigatie van den landen”. Het Comité was uitgegroeid tot een belangrijke, welgestelde organisatie, die nationaal en internationaal een belangrijke positie in de graanhandel innam.
 
In periode 1947 tot 1962
Door de omstandigheden waarin de Rotterdamse Graanhandel zich bevond ten tijde van het 75-jarig bestaan, werd dit jubileum vrij nuchter gevierd. Zeker in tegenstelling tot het 50-jarig bestaan van de vereniging bleef een grote viering in 1947 uit. Ook het 85- en 90-jarige bestaan (in respectievelijk 1957 en 1962) werden gevierd, maar met mate. Bij het 90-jarige bestaan werd op initiatief van de secretaris-penningmeester, Jhr. Mr. D.P.M. Graswinkel, in de hal van de Beurs en in de vergaderzaal van Het Comité een tentoonstelling ingericht. Deze gaf een beeld van de werkzaamheden van Het Comité door de jaren heen.
 
100 jaar Het Comité 
Bij het 100-jarig bestaan overwoog Het Comité een Erecommissie in te stellen. Deze bestond uit de Burgemeester van Rotterdam, de Minister van Landbouw en andere hoogwaardigheidsbekleders. In dit jaar gaf de vereniging ook opdracht tot de geschiedschrijving van Het Comité. Op 27 april 1972 werd een diner aangeboden in het gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging aan buitenlandse gasten en aan de bestuursleden van aangesloten verenigingen. Op 28 april gaf Het Comité nogmaals een diner in De Doelen voor gasten uit binnen- en buitenland. Meer dan 700 mensen hebben dit diner bijgewoond, waarbij Het Comité ook de titel ‘Koninklijk’ kreeg toegekend.
 
Bemonsterd en gewogen
In 1997, tijdens het 125-jarig bestaan van Het Comité, verscheen het dikke en rijk geïllustreerde boek ‘De Rotterdamse Graanhandel bemonsterd en gewogen’. Dit boek werd geschreven door ir. K.K. Vervelde, oud-voorzitter van Het Comité in de periode 1979-1983. Deze uitgave geeft een zeer uitgebreid en ook geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van Het Comité en vormt daarmee een zeer waardevolle bron voor een ieder die nu nog iets over de rijke geschiedenis van deze boeiende branchevereniging wil lezen.