kalender icoon

06 januari 2022

Voorzitter Jan Willem Baas over het jubileumjaar

“Mooie aanleiding om onze leden nog intensiever op te zoeken”

In mei 2021 kozen de leden Jan Willem Baas tot voorzitter van Het Comité. Daarmee is hij de trotse voorman van een vereniging die dit jaar zijn 150-jarig bestaan mag vieren. “Om het contact met al onze leden nog hechter te maken, gebruiken we dit jubileumjaar om ons nadrukkelijker te presenteren. Dat doen we onder meer via bijeenkomsten in de regio”, vertelt Baas.

In de afgelopen 15 decennia ontwikkelde Het Comité van Graanhandelaren zich tot een organisatie met uiteenlopende taken. Bovendien groeide het ledenbestand gestadig en bevat, naast de vele handelsbedrijven, ook bedrijven en organisaties die ondersteunend zijn aan de handel in granen. “Onze sector is breed en dat zie je ook steeds beter in de bedrijven die zich aansluiten. Denk dan aan financiële partijen maar ook aan organisaties die zich bezighouden met voedselveiligheid, transport en overslag of contractvorming. Juist dat brede palet maakt dat wij een sterke positie hebben. Maar het vraagt ook om een vereniging die meer uit zijn schaduw treedt. Dit jubileumjaar zien wij dan ook als een perfecte aanleiding om - nog meer dan anders - onze leden op te zoeken.”
Nauw contact met de overheid
Als Baas het heeft over de belangrijke taken die Het Comité vervult, dan benoemt hij direct twee activiteiten: werken aan een vrije handel én belangenbehartiging bij nationale en internationale overheden. “Deze maand gaat een nieuw kabinet aan de slag, met nieuwe bewindslieden op de ministeries van Landbouw, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid. Dit zijn de drie ministeries die voor ons het meest van belang zijn. Wij vinden het belangrijk dat we met die mensen en hun ambtenaren in gesprek komen en blijven. Dat is essentieel als er incidenten voordoen, zoals vorig jaar toen er problemen waren met fosfine in een lading tarwe in binnenvaartschepen. Op zo’n moment is het zeer waardevol om snel in contact te komen met de juiste mensen bij de overheid, om bijvoorbeeld toe te lichten welke regels er zijn en welke maatregelen zinvol zijn.”

Eerlijke verdeling van kosten
“Daarnaast kennen we voldoende uitdagingen voor de korte én lange termijn die onze aandacht vragen. Dat zijn onderwerpen waarover we graag met onze leden, maar ook met overheden en andere stakeholders in gesprek gaan.” Baas noemt als voorbeeld de extreem gestegen prijzen voor grondstoffen, maar ook de beschikbaarheid daarvan, en bijvoorbeeld de schaarste aan transportmiddelen. “Hierdoor zijn bijna alle producten waarin onze leden handelen de laatste tijd substantieel duurder geworden. Uiteindelijk moeten we die hogere kosten gezamenlijk betalen, maar wel gelijkelijk verdeeld over de hele keten. Die eerlijke verdeling is een onderwerp waar wij ons voor inspannen.”

Praktijk bij het beleid
Uitdagingen voor de lange termijn zijn de vereiste CO2-reductie, de benutting van akkerland en het inkrimpen van de veestapel. “Het is prachtig dat in Europa de Green Deal en de Farm to Fork strategie worden uitgerold. Wij merken alleen dat in veel gevallen de plannen zijn ontwikkeld door mensen achter een bureau, die daarbij de praktijk niet of onvoldoende kennen en laten meespelen. Met Het Comité zitten wij erbovenop om te zorgen dat juist onze praktijk gehoord wordt en een plek krijgt in die plannen. We hebben niet de wens of illusie om dergelijke plannen volledig te kunnen veranderen, maar we vinden het wel nodig om te kunnen bijsturen of bijschaven.”

Ontmoeten en netwerken
Jan Willem Baas wil ook andere taken van Het Comité onder de aandacht brengen en houden. “Wij beheren vele nationale en internationale contracten, we hebben een arbitrage-instituut en we volgen de wet- en regelgeving op de voet, bijvoorbeeld over voedselveiligheid. Dit zijn taken die onze vereniging historisch gezien al vele decennia uitvoert en waaraan we nog altijd veel waarde hechten. Maar minstens zo belangrijk is onze netwerkfunctie. Handelaren maar ook andere leden vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten en te kunnen praten over het vak. Ook onze cursus Graanhandel is zo’n activiteit die jaarlijks tientallen deelnemers telt. 

Speciale netwerkevents
“Nog niet zo lang geleden hebben we de Jonge Professionals Graanhandel opgericht, een netwerkgroep in onze branche speciaal voor jonge professionals tot 40 jaar. Daar is erg enthousiast op gereageerd en dit jaar zullen we die groep helpen om bijeenkomsten te organiseren. Maar bijeenkomsten organiseren we natuurlijk ook voor andere leden. Ik noemde al de regiobijeenkomsten, waarmee we echt de leden zullen opzoeken. En op 17 februari is iedereen welkom tijdens onze Nieuwjaarsreceptie die we in de Balzaal van het Rotterdamse Wereldmuseum zullen organiseren. Ook later in het jaar volgen nog meerdere events waar we, in meer of mindere mate, aandacht besteden aan ons 150-jarig bestaan. Het is echt een mijlpaal waarbij we stil staan en ook aangrijpen om Het Comité een goed in de spotlichten te plaatsen. Heb je zelf memorabele zaken of verhalen uit onze historie, meld ze dan aan via onze website 150jaarComité.nl.”