kalender icoon

08 februari 2022

Het Comité verhuisde meerdere keren in de afgelopen anderhalve eeuw

Van huisvesting bij de secretaris tot samenvoegen van twee bedrijfspanden

De eerste jaren na de oprichting van het Comité van Graanhandelaren hield Het Comité kantoor bij de secretaris-penningmeester thuis. De voorzitter stelde ruimte beschikbaar om de monsters voor controle op te slaan en de vergaderingen vonden plaats op de locatie waar ook de beursnoteringen werden vastgesteld. Hierdoor hadden de leden in deze periode geen eigen huisvesting nodig. Toen de werkzaamheden van Het Comité en het aantal te beoordelen blauwe monsters bleef stijgen, groeide de noodzaak om de beschikking te hebben over een eigen kantoorpand.

In 1897 besloot Het Comité om een kantoorpand te huren om te voorzien in de behoefte aan meer ruimte voor de opslag van de administratie en graanmonsters. Het eerste kantoorpand van Het Comité was gevestigd aan het Beursplein en betekende een primeur: het was de eerste keer dat Het Comité over een eigen vergaderruimte beschikte. Het gebouw bevatte verder een kantoor voor de secretaris en een opslagruimte.
Het Graanhuis in de loop der jaren
Reeks van verhuizingen
Het eerste kantoorpand van Het Comité was maar relatief kort in gebruik. Doordat Het Comité bij steeds meer activiteiten in de Rotterdamse graanhandel werd ingeschakeld, werd het kantoor al snel te klein. Met name de behoefte aan een nieuwe locatie voor de technische afdelingen was groot. De keuze hiervoor viel op een gebouw aan de Bierstraat. Kort hierna, in 1903, verhuisde ook de rest van Het Comité naar een nieuw kantoor. De brancheorganisatie nam zijn intrek in een kantoorpand aan de Korte Wijnstraat. Hier had het op de eerste etage de beschikking over een kamer voor de secretaris, een wachtkamer voor bezoekers en een grotere vergaderzaal dan het gebouw aan het Beursplein.
 
Graanhuis
Twee jaar na de verhuizing naar de Bierstraat en de Korte Wijnstraat bleken deze locaties alweer te klein te zijn geworden voor Het Comité. De aanhoudende groei van de werkzaamheden van de brancheorganisatie, betekende dat er ook steeds meer ruimte nodig was. Bovendien was de verdeling van de huisvesting over twee gebouwen inefficiënt en onoverzichtelijk. Toen in 1905 een perceel aan de Wijnhaven in de verkoop ging, was het bestuur het unaniem eens dat dit een uitstekende locatie was. Drie leden van Het Comité kochten het pand op persoonlijke titel en verhuurden de locatie aan het Comité. Op 1 mei 1906 nam de branchevereniging het kantoorpand aan de Wijnhaven 52 voor het eerst in gebruik. Vanaf de eerste dag kreeg het kantoorgebouw de naam ‘Het Graanhuis’.
 
Uitbreiding
Hoewel Het Comité dacht met Het Graanhuis voor langere tijd een kantoor te hebben dat ruim genoeg was, kwam in 1911 opnieuw het probleem van een gebrek aan (kantoor)ruimte naar boven. Toevallig kwam juist tijdens de oriëntatiefase voor een nieuwe kantoorlocatie het pand naast Het Graanhuis in de verkoop. Dit bracht Het Comité op het idee om de twee panden samen te voegen. Het Comité besloot om zowel Het Graanhuis als het naastliggende gebouw aan Wijnhaven 50 te kopen en via een verbouwing tot één geheel te maken. Na de bouwwerkzaamheden was het kantoor niet alleen groter, maar had deze door de nieuwe gevel ook een representatiever uiterlijk. Op 17 september 1914 vergaderden de leden van Het Comité voor het eerst in het nieuwe Graanhuis. Behalve het pand aan de Wijnhaven 50, werden ook gebouwen aan de Bierstraat en de aangrenzende Wijnburgstraat aangekocht.
 
Verwoesting en heropbouw
Het Graanhuis bleef tot 14 mei 1940 in gebruik. De bombardering van Rotterdam betekende het einde van Het Graanhuis aan de Wijnhaven 50 en 52. Enkel de koperen deurknop van het pand overleefde de oorlog en werd later in een symbolieke voorzittershamer verwerkt, die in november 1940 aan de toenmalig voorzitter werd aangeboden. In 1957 werd op de hoek van de Wijnhaven een nieuw gebouw opgeleverd met de naam Het Graanhuis. Dit bleef de thuishaven voor Het Comité, tot deze zijn aandeel van het pand verkocht en in 1986 verhuisde naar een ander kantoor in Rotterdam. Op dit moment is het secretariaat van Het Comité van Graanhandelaren gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in Zoetermeer.